juni 18, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Systemhus bolagsstämma valde ny styrelse som återinsatte vd

 • december 11, 2018
 • Redaktionen

Systemhus AB (Publ) valde idag en ny styrelse som återinsatte Linus Söder som vd för bolaget med omedelbar verkan.

Systemhus höll idag planenligt bolagsstämma och fastställde årsredovisningen för 2017 som visar på en stark balansräkning. Bolagsstämman beslutade även om nyval av Anders Årling, Eduard Will och Beatrice Udd samt omval av Peter Wittsten och Peter Hagerman till ordinarie styrelsemedlemmar.

Styrelsen utsåg Beatrice Udd till vice vd och beslutade att återinsätta Linus Söder som vd för bolaget med omedelbar verkan.

 
ads

Tips