maj 20, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Systemhus förbereder listning på London Stock Exchange

 • november 12, 2018
 • Redaktionen

Baserat på det omfattande behovet av nya bostäder i Sverige är intresset mycket stort bland utländska investerare för bostadsutvecklare som bygger hyresrätter. Efter en tid av förhandlingar meddelar idag Systemhus att man förbereder en listning av bolaget på London Stock Exchange Q1 2019.

Systemhus har under en längre tid undersökt olika internationella alternativ och kan nu meddela att det kommer att bli på London Stock Exchange. Systemhus börsteam har gjort bedömningen att intresset för europeiska fastighetsrelaterade investeringar i England kommer att öka markant efter Brexit. För Systemhus öppnar även en marknad i England upp med tanken att på sikt lansera Svenska väldesignade och framförallt energieffektiva bostäder.

– Allt fler bostadsutvecklare ställer om sin produktion till hyresrätter. Systemhus har redan detta fokus med strategin att i huvudsak bygga hyresrätter i kommuner utanför storstadsområdena med lägre markpriser, vilket möjliggör en lägre totalkostnad. Detta för att kunna dra nytta av de statliga bidrag som finns och därmed säkra lönsamheten i projekten.”, säger Linus Söder, vd på Systemhus.

Verksamheten i Systemhus AB(publ) består i huvudsak av identifiering av detaljplanerad mark, projektering samt byggnation av flerfamiljshus, gruppbyggda småhus samt villor, parhus och radhus. Projektering samt byggnation av äldreboende och trygghetsboende är också en viktig del av vår verksamhet. I många fall så ombesörjer vi dessutom, och då genom partners, även driften. Vill du veta mer, kontakta oss på info@systemhus.se

Kontaktuppgifter:

Telefon: 08-23 61 20
E-post: info@systemhus.se

Fakturaadress:
Systemhus AB (Publ)
Box 1018
101 38 Stockholm

Besöksadress:
S:t Persgatan 17
753 21 Uppsala

Mer info: www.systemhus.se

 

 
ads

Tips