mars 25, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Systemhus förvärv SGE Construction, kommande Systemhus Bygg, bygger lägenheter i Hägerneholm.

 • oktober 30, 2018
 • Redaktionen

Det strategiska förvärvet av SGE Construction har förstärkt Systemhus byggkapacitet avsevärt och möjliggör för företaget att nu fullt ut realisera bostadskoncepten LYA18, 4–12 och Concept60 runt om i Sveriges kommuner. Förvärvet av SGE Construction har även inneburit att Systemhus organisation förstärkts i alla led i processen med att leverera industriellt baserade helhetslösningar inom byggprojekt, det vill säga från ax till limpa.

Det pågående byggprojektet i Hägerneholm, Arninge innefattar 77 st bostadsrätter som alla kommer ligga i Brf Hägerneholm Park.

”Projektet är uppdelat i tre etapper där den första etappen, 16 stycken lägenheter, redan är slutbesiktad och inflyttning har påbörjats. Etapp två innefattar 26 lägenheter där 10 kommer vara färdiga i november och inflyttningsklara i december. De resterade 16 lägenheterna kommer vara inflyttningsklara i februari/mars. Etapp tre, som inte än påbörjats utan enbart har det gjutits plattor, innefattar ytterligare 35 lägenheter” – Björn Eriksson, VD Systemhus Bygg

 
ads

Tips