juli 19, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Systemhus inför kvalitetsmodell och avbryter pågående affär med byggbolag

 • december 05, 2018
 • Redaktionen

Entreprenörskap betyder att se nya möjligheter, att bygga nya verksamheter samt även att utveckla branscher utifrån nya förutsättningar. Det är affärsmodellen, laget, teknologin och möjligheten att agera utifrån nya förutsättningar som är viktigt. Inom fem år kommer sannolikt mycket att se annorlunda ut när man talar i termer av affärs- och samhällsutveckling.

Att vara i en ”start-up” fas innebär att bli granskad och ifrågasatt på olika sätt, vilket ligger i sakens natur. Systemhus analyserar och utvärderar ”nuläget” i syfte att dra lärdomar samt fortsätta att utveckla bolaget genom att införa en kvalitetsmodell för uppföljning och styrning av verksamheten. I egenskap av en publik bostadsutvecklare är kommunikation tillsammans med ett effektivt kvalitetsarbete det som skapar grunden för att förverkliga entreprenörskap och Systemhus vision om att #allaskabo.

I processen med att införa kvalitetsmodellen utvecklas bl a rutinerna för Systemhus utvärdering av pågående och framtida affärer. Som en direkt följd meddelar Systemhus härmed att den pågående affären med byggbolaget SGE Construction AB avbryts och ej kommer att genomföras, då det är juridiskt möjligt och inga aktier ännu inte har traderats. Personalen informeras idag och aktieägarna på kommande bolagsstämma den 11 december.

Att affären med byggbolaget SGE Construction AB avbryts påverkar dock inte processen med att slutföra bildandet av Systemhus Bygg AB, vars uppgift är att fortsätta att genomföra pågående entreprenader och planerade projekt baserat på industriellt levererade helhetslösningar. Systemhus fortsätter att notera en fortsatt mycket stor projekttillströmning och expansion samt utvecklar samtidigt rutinerna för att utvärdera dessa i enlighet med kvalitetsmodellen.

 
ads

Tips