juni 18, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Systemhus välkomnar Svea hovrätts fällande dom i förtalsrättegång mot frilansjournalist.

 • december 13, 2018
 • admin

Systemhus har varit föremål för ett flertal mediaartiklar den senaste månaden med bristfällig källgranskning, vilket resulterat i en omfattande extra arbetsbörda för bolaget i ett mycket viktigt skede av pågående listningsprocess.

Situationen är uppkommen ur en flerårig förtalskampanj mot en av de verksamma personerna i Systemhus, ThonyNorelli. Den senaste tiden har förtalet mot Norelli eskalerat till sin omfattning inför den avslutande rättegången i Svea hovrätt.

Idag förkunnade Svea hovrätt domslut gällande den åtaladefrilansjournalisten vilken på två punkter fälls för förtal.Frilansjournalisten har systematiskt under ett antal år förtalat och förföljt Thony Norelli vilket förutom personligt lidandekraftfullt har försvårat bolagets projektutvecklingsverksamhet samt det strategiska arbetet med att förverkliga visionen #allaskabo.

Systemhus har den senaste tiden prioriterat den operativa verksamheten och att genomföra bolagsstämman. Baserat på en dokumenterat stark balansräkning, nyvald styrelse med gedigen kunskap och domen i Svea hovrätt kan bolaget nu med full energi åter fokusera på fortsatt strategisk expansion och börsintroduktion.

Bolaget kommer att ta ställning till vidare rättsliga åtgärder i ärendet.

Som en publik bostadsutvecklare väg mot börsenvälkomnar styrelsen den fällande förtalsdomen mot frilansjournalisten. Den lägger nu grunden för en fortsatt expansion runt om i landet samt i arbetet med att löpande informera om bolagets utveckling, både till aktieägare och övriga externa intressenter. Våra lärdomar och erfarenheter tar vi till oss, systematiserar och utvecklas av genom att införa en kvalitetsmodell i verksamheten.” – Anders Årling, Styrelseordförande

 
ads

Tips