March 18, 2018
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Sydney
 • Delhi
 • Bangkok

Ta rygg på Bennet?

Den 12 september varslade tryckerikoncernen Elanders 120 anställda i Sverige och aktiekursen backade. Knappt en månad senare, den 10 oktober vinstvarnade man dessutom för 2014 i samband med Q3 rapporten. I samband med rapporten handlades aktien ner till de lägsta nivåerna sedan i januari. Aktien handlas fortfarande bara strax över dessa nivåer och vi ser en mycket intressant möjlighet.  

 

 

Som en konsekvens av ovanstående varsel i Sverige, och som nu resulterat i uppsägning av 70 personer, så kommer denna besparing att ge 50 Mkr lägre kostnad med full effekt under andra halvåret 2015. Trots uppsägningarna skriver bolaget att man behåller produktionskapaciteten genom effektivisering. Denna omstrukturering medför dock en engångskostnad på 40 Mkr som till största delen kommer tas under Q4 detta år. Därför reviderade bolaget vinstprognosen för 2014 i samband med rapporten och skriver nu att bolaget inklusive engångskostnaden i år kommer göra ett resultat motsvarande förra året 2013.


Det innebär alltså att bolaget enligt prognosen kommer visa ett resultat efter skatt motsvarande 2,65 kr per aktie, inklusive engångskostnaderna, och det ger ett PE-tal på 10 på nuvarande kurs.  Detta innebär med andra ord att om vi räknar med en grundläggande försäljning och marginal under 2015, samma som under 2014, så räknar vi med en vinst efter skatt på cirka 140 Mkr för 2015. Det får vi fram genom att vi räknar med vinstprognosen för 2014 exklusive

engångskostnaden på 110 Mkr (70 Mkr + 40 Mkr) samt besparingen nästa år på cirka 30 Mkr (besparingen var i årstakt 50 Mkr men faller fullt ut först under andra halvåret 2015). Vinsten på 140 Mkr nästa år motsvarar då cirka 5,30 kr per aktie.


Bolagets utveckling mot den internationella marknaden går bra enligt bolaget och man skriver i Q3 rapporten att antalet globala kunder både ökar i antal och i volym. Bolaget har under senaste året visat en mycket stark tillväxt men det är ju i sin helhet baserat på förvärv och bolagets utmaning är att hitta synergier och skalfördelar som kan ge högre marginaler. Det ser ut som att bolaget hittills lyckats bra med den biten. En effekt av förvärven är dock att man skuldsätter sig för att genomföra förvärven och nettoskulden har ökat med knappt 200 Mkr till 1016 Mkr per sista september i år jämfört med förra året. Det är dock lägre än per sista mars i år då nettoskulden toppade på 1108 Mkr. Det allt bättre resultatet gör att bolaget bör kunna amortera ner skulderna i snabbare takt men det negativa är att det kommer hämma utdelningen ett tag framöver. Utdelningen för 2013 som betaldes i våras var 0,80 kr och det blir intressant att se vad som händer med utdelningen till våren. 


Huvudägare är Carl Bennet som äger 62,3 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} av aktierna och 74,2 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} av rösterna. Det är normalt sett en nackdel med en så stor aktieägare i ett bolag men samtidigt är Bennet ett seriöst namn och om vi antar att efterfrågan på aktier kommer öka nästa år baserat på bättre resultat så är det en fördel med en stor andel aktier på fasta händer – i alla fall om man hunnit köpa innan. 


Vi anser dock att vinstutvecklingen under 2015 och 2016 kommer vara så pass bra så det är ett riktigt bra köpläge i Elanders här runt eller strax över 30 kr.

Föregående «
Nästa »

 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 2017 © Aktiebladet. Alla rättigheter reserverade.