March 18, 2018
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Sydney
 • Delhi
 • Bangkok

Tack för 2016 – så blir 2017 på börsen

Börsåret 2016 inleddes turbulent men avslutas starkt. Kan vi se fram emot ett nytt starkt år på börsen? Blir 2017 ett ännu bättre år än 2016?

Börsåret 2016 inleddes med turbulens. Oron för en hårdlandning i Kina sänkte börserna världen över och OMX S30 föll med över 13 procent på bara några veckor. Sedan dess har det sakta men säkert varit uppåt på börsen fram till de senaste veckorna då börsen har tagit fart på allvar. Det ser ut att bli ett bra börsår i slutändan, Kina, Brexit och Trump till trots. Avkastningen inklusive utdelningar verkar landa på över 10 procent vilket är starkt i nollränteklimatet.

 

Hur blir då år 2017? Som vi har varit inne på under hösten, kan det faktiskt bli ett riktigt bra börsår. Den amerikanska ekonomin har börjat få upp mer tempo igen och det är möjligt att det smittar av sig på Europa och andra delar av världen. Dessutom ska vi inte underskatta den psykologiska faktorn. Det börjar bli ”länge sedan” vi hade finanskrisen. Ju mer aktörerna på marknaden glömmer den, desto troligare är det att marknaden överreagerar på uppsidan.

 

Det finns en annan viktig faktor som talar för aktiemarknaden tills vidare. Det är de stigande långräntorna. Obligationsmarknaden är större än aktiemarknaden och när räntorna stiger, förflyttas kapitalet från obligationsmarknaden till aktiemarknaden eftersom placerarna inte vill förlora pengar på obligationer. När räntorna stiger faller obligationspriserna och med dagens låga räntenivåer är kursfall extra kännbara. I längden är det förstås negativt för aktiemarknaden med stigande räntor men i dagsläget är räntorna så pass låga att aktiemarknaden inte störs nämnvärt av de stigande räntorna. Om långräntorna under nästa höst är en procentenhet högre, då kan aktiemarknaden bli mer nervös vid stigande långräntor men i dagsläget tackar den och tar emot. Dels innebär stigande långräntor att obligationskapitalet söker sig till aktiemarknaden men också att konjunkturen stärks.

 

När det gäller räntemarknaden, kan vi under 2017 förvänta oss stigande räntor. Räntorna har dragit iväg under hösten och det skulle inte förvåna om vi ser en korrigering inom kort. Trenden på tre års sikt kan dock härifrån inte vara något annat än uppåt. Inflationstrycket var på väg att öka även utan Trumps potentiellt inflationsdrivande politik och räntorna är redan historiskt låga. Långräntorna kommer med största sannolikhet att ligga högre i slutet av 2017 än i slutet av 2016. Även de medellånga räntorna (3-5 år) kan ta fart under 2017.

 

På råvarusidan kan det också bli intressant. Där kan Donald Trumps politik bli en nyckel för utvecklingen. Vissa industriråvaror har fått upp farten under 2016 och det är möjligt att trenden sprider sig till fler råvaror. Guldpriset har emellertid tappat all sin popularitet under hösten och kan gå hur som helst under 2017. Stigande inflationsförväntningar kan visserligen vara till hjälp men sannolikt lär andra råvaror och andra tillgångar vara mer populära i den här fasen så en uppgång på ett års sikt för guldpriset är inte given.

 

Valutamarknaden har präglats av dollarns styrka under de senaste månaderna. Den kan fortsätta ett tag till men en av nästa års bästa affärer kan bli att köpa europeiska valutor gentemot dollarn vid fortsatta fall. När EUR/USD når 1-nivån kommer vi att bjudas på ett bra köpläge i euron gentemot dollarn. Likaså är kronan redan köpvärd gentemot dollarn men inom intervallet 9,50-10,00 kommer en blankning av USD/SEK att vara en given affär. Dollarn gynnas av att USA ligger tidigare i ränte- och konjunkturcykeln men under 2017 kommer förväntningar om europeiska räntehöjningar att stiga. Då vänder valutatrenden men det kan bli först några månader in på 2017.

 

Sammanfattningsvis så är det troligen ”risk on” som gäller under 2017. I år är det lätt att önska ”Ett Gott Nyt År” till läsarna av Aktiebladet och tro på att det blir så. Vi har haft två mellanår på börsen nu (även om 2016 ser ut att avslutas mycket starkt) men konjunkturtrenden är positiv. Då obligationer blir ett mindre attraktivt investeringsalternativ kan aktiemarknaden lätt överraska på uppsidan, i synnerhet ju mer minnet från finanskrisen tynar bort hos placerarna.

 

Föregående «
Nästa »

 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 2017 © Aktiebladet. Alla rättigheter reserverade.