February 23, 2018
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Sydney
 • Delhi
 • Bangkok

Tags arkiv: emission

Bostadsbristen skapar affärsmöjligheter

Det råder som bekant stor bostadsbrist i Sverige. Trots en ökad byggtakt under de senaste åren pekar alla prognoser på fortsatt bostadsbrist under flera år framöver. Det skapar en möjlighet för företag inom byggsektorn. RealX IQ har hittat en intressant nisch.

Hög avkastning med nytt finansieringskoncept

Moretime Financial Services (MFS) utgör ett intressant koncept som kommer från Aktietorgsnoterade Moretime. Moretime arbetar på ett nytt sätt med att leverera nytta till sina kunder inom konsultområden som traditionellt sett är dyra för kunderna. Med Moretimeaffären följer en sällsynt kundinsyn och möjlighet att skapa kundnytta och bidra till starkare företag.

Vikten av investerarträffar

I samband med noteringar och emissioner brukar bolagen ta fram rejäla informationsdokument som ska fungera som investeringsunderlag. Men som beslutsunderlag slår inget investerarträffarna.

 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 2017 © Aktiebladet. Alla rättigheter reserverade.