april 26, 2018
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Sydney
 • Delhi
 • Bangkok

Tags arkiv: ledare

Valutaeffekten ger nya indexledare

Den amerikanska börsen är vanligtvis den börs som leder andra börser. Den har även varit starkast under året men nu vänder utvecklingen.

Vikten av en bra ledare

I både näringslivet och idrotten betyder ledaren mycket. Man kan tycka att en väl ingjuten företagskultur, rutiner och kompetenta medarbetare ska kunna klara även dåliga chefsbyten men så är det inte alltid. Senaste exemplet är Manchester United. Den engelska storklubben Manchester United som var först ut att minska gapet mellan idrotten och företagsvärlden inom fotbollen […]

 
 
 
 
 
 
 
 

ads