april 25, 2018
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Sydney
 • Delhi
 • Bangkok

Tags arkiv: moretime

Fortsatt attraktiv värdering tack vare nyemission

För några veckor sedan analyserade vi Moretime Professional . Aktiekursen gick upp kraftigt efter köprekommendationen men har backat tillbaka något. Det som håller tillbaka aktien och skapar fortsatt köpläge är en kommande nyemission. Nu när villkoren är kända uppdaterar vi vår analys.

Fyndläge i aktien inför digital revolution inom konsultsektorn

För lite kapital mitt i en expansionsfas har skapat osäkerhet och sänkt aktien i bolaget som håller på att åstadkomma en digital revolution i konsultsektorn. Det ger ett köpläge utöver det vanliga. Moretime förser företag och entreprenörer med expertkunskap och samlar affärskritisk information på ett ställe. Det sker genom en IT-baserad kunskapsplattform och anknutna konsulter […]

Revolution i tjänstesektorn på väg till Aktietorget

Marknaden för nyemissioner är het. Många emissioner blir kraftigt övertecknade och det tillkommer nya bolag till smålistorna på löpande band. Ett bolag sticker dock ut som unikt i sitt slag.

Överproduktion av el talar för låga priser på sikt

  Vi har för närvarande en överproduktion av de flesta råvarorna. Även inom elmarknaden ökar produktionen mer än efterfrågan. Under de senaste åren har den svenska temperaturkorrigerade förbrukning förändrats marginellt, samtidigt har produktionen ökat med 17 TWh. Det innebär att det finns ett stort överskott förutom torra år.  Trots detta påverkas terminspriserna på förändring av kol […]
Sida 2 av 2«12

 
 
 
 
 
 
 
 

ads