February 23, 2018
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Sydney
 • Delhi
 • Bangkok

Tags arkiv: ränta

Sparformen som lockar allt fler

Lågränteklimatet har skapat en ny sparform som växer i popularitet. Skälen till det är goda och sparformen blir sakta men säkert tillgänglig för allmänheten. Hur ska man utnyttja möjligheterna på bästa sätt?

Negativa långräntor bara en tidsfråga

Riksbanken har börjat diskutera möjligheten till minusränta. Schweiz centralbank har sänkt räntan under noll. Det mer anmärkningsvärda är dock negativa långräntor i Schweiz. Kan det snart vara dags i Sverige?

Därför svänger börsen friskt i deflationstider

Börsen brukar svänga friskt under deflationstider. Från hopp till förtvivlan. Det har en naturlig förklaring och därför kommer svängningarna att fortsätta. I dagsläget har vi deflation i svensk ekonomi. Eurozonen dansar också på randen till deflation. Japan har under två decennier brottats med deflation. Vi har sett stora svängningar på aktiemarknaderna under de senaste åren. […]

Förväntningar på ECB lyfter europeiska aktier

ECB har under de senaste åren allt mer mjuknat upp för extraordinära penningpolitiska åtgärder. Det har pressat räntorna inom eurozonen avsevärt.

Därför är den svenska kronan svag

Den svenska kronan har gentemot euron fallit till över 9-nivån igen. Nedgången kan spåras till den negativa inflationen som har fått marknaden att tro på ännu en räntesänkning från Riksbanken.

Nuvarande bostadspriser kräver låga räntor

Bostadspriserna har stigit kraftigt sedan mitten av 1990-talet och frågan om vi har en bubbla eller inte besvaras bäst med värderingsparametrar. Skulle man investera i svenska bostäder som en kapitalplacering? Den kraftigaste prisuppgången har varit på bostadsrätter. Den dyraste staden är Stockholm. De högst värderade bostäder per kvadratmeter finns i Stockholms innerstad och består av […]

Makroexperten svarar på det du vill veta inför 2014

Så här mot slutet av året flyttas marknades fokus från närmsta kvartal till kommande helår. Året som står för dörren är inte bara ett valår utan ska också ta över stafettpinnen från de två föregående årens börsuppgångar. Egentligen fyra års uppgångar om man räknar in den mycket starka uppgången 2009 men exkluderar 2011 då börsen […]

Riksbanken äntligen i fas med verkligheten

    Riksbanken sänkte reporäntan till 0,75 procent i samband med tisdagens räntemöte. Samtidigt passade man på att justera ned räntebanan. Äntligen kan Riksbanken sägas vara i fas med verkligheten. Mot bakgrund av den oväntat låga inflationen och att inflationstrycket framöver bedöms vara lägre har Riksbankens direktion beslutat att sänka reporäntan med 0,25 procentenheter och […]

Makroexperten svarar på det du vill veta inför 2014

Så här mot slutet av året flyttas marknades fokus från närmsta kvartal till kommande helår. Året som står för dörren är inte bara ett valår utan ska också ta över stafettpinnen från de två föregående årens börsuppgångar. Egentligen fyra års uppgångar om man räknar in den mycket starka uppgången 2009 men exkluderar 2011 då börsen […]

Politiken bakom regeringens jobbskatter

Under måndagen meddelade regeringen att de avser att införa ett femte jobbskatteavdrag. Anledningen till att man vill få igenom det är att intäktsminskningen till statskassan är enda vägen att stimulera ekonomin då utgiftssidan befinner sig nära utgiftstaket och det får inte överskridas. Det är dock ännu oprövat enligt budgetlagen om det är tillåtet att justera […]

 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 2017 © Aktiebladet. Alla rättigheter reserverade.