March 24, 2018
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Sydney
 • Delhi
 • Bangkok

Tags arkiv: reporäntan

Är räntevapnet uttömt?

Riksbankens reporänta ligger kvar på minus 0,50 procent och det verkar inte bli någon räntehöjning under nästa år heller om vi får tro Riksbanken. Innebär minusräntan att räntevapnet är uttömt?

Riksbanken äntligen i fas med verkligheten

    Riksbanken sänkte reporäntan till 0,75 procent i samband med tisdagens räntemöte. Samtidigt passade man på att justera ned räntebanan. Äntligen kan Riksbanken sägas vara i fas med verkligheten. Mot bakgrund av den oväntat låga inflationen och att inflationstrycket framöver bedöms vara lägre har Riksbankens direktion beslutat att sänka reporäntan med 0,25 procentenheter och […]

 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 2017 © Aktiebladet. Alla rättigheter reserverade.