March 18, 2018
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Sydney
 • Delhi
 • Bangkok

Tags arkiv: usa

Köpläge i Opus innan tillväxten tar fart igen?

 Opus Group är ett företag inom bilprovningsteknologi och drift av bilprovning. Efter en snabb tillväxt och en hissnande kursresa saktade tillväxten in och aktien föll kraftigt till attraktiva nivåer. Förra rapporten indikerade att tillväxten tar fart igen. Är det köpläge i aktien?

Läge att ta hem lite dollarvinster?

Den amerikanska dollarn har gått starkt på valutamarknaden i år. Samtidigt har den svenska kronan haft en svag utveckling. Därmed har USD/SEK gått upp till den magiska 7-nivån. Kan det vara läge att ta hem dollarvinster i amerikanska fonder och andra valutakänsliga placeringar?   I relation till de flesta europeiska ekonomier uppvisar den amerikanska ekonomin […]

Finanssvepet – kursfall att vänta när utlänningarna lämnar

Börsen tar ett glädjeskutt på beskedet om eldupphör mellan Ryssland och Ukraina. Med skenmanövrar och allehanda utspel i färskt minne är det dock säkrast att återkomma med vad som verkligen gäller först nästa vecka.    Alliansregeringen kan tänka sig att sälja andelar i det statliga bolåneinstitutet SBAB och statliga aktier i TeliaSonera för att finansiera avbetalningar […]

How to train a bear

How to train a bear Credits: Twitter @russian_market

Trendbrott för den amerikanska dollarn

Den amerikanska dollarn har efter några svaga månader vänt upp efter förra veckans FED-möte. Innebär det att man nu ska ladda upp med amerikanska fonder och annan dollarexponering?

Tillväxtmarknader bakom nedgången på börsen

Under förra veckan vände börsen nedåt och veckan avslutades med skarpa fall. Bakom nedgången ligger kapitalflykt från tillväxtmarknader. Är det början på en fallande trend på börsen? Fram till förra veckan såg det lugnt ut på börsen. Detta trots att tillväxtmarknader har varit ett orosmoment under en längre tid. Förra sommaren föll flera tillväxtmarknadsvalutor rejält […]

Marknaden kan klara FEDs nedtrappning

Efter höstens börsuppgång som sattes igång av budgetuppgörelsen i USA har marknaden kommit tillbaka till samma punkt som i början av hösten. Då fortsatte börsen uppåt och kan, allt annat lika, göra så nu också. I somras började marknaden kalkylera med nedtrappning av tillgångsköp från FEDs sida. Det ledde till volatilitet på börsen. Sedan kom […]

Farsen är sannolikt över – men bara för tillfället

  Lösningen är nu nära och senaten har presenterat en överenskommelse om höjning av skuldtaket men det är endast en tillfällig lösning och den 7 februari nästa år kommer frågan att poppa upp igen då den aktuella överenskommelsen endast sträcker sig dit. Det som återstår nu är att senatens förslag ska röstas igenom representanthuset och […]

Räkna med större rörelser på börsen under de närmsta två veckorna

  Vi räknar med att det bör bli lite större rörelser på börsen under närmsta veckorna. För det första bör det senast under nästa vecka komma en lösning på skuldtaket i USA för att det inte ska bli större nedgångar på börserna. Än så länge räknar en majoritet med att det kommer att lösa sig […]

Framtidsutsikterna för småföretag i Europa och USA

Då europeiska företag i allmänhet ser positivt på konjunkturen, finns det dock en grupp som går emot den allmänna trenden. Forskning på uppdrag av den brittiska firman Hiscox, som försäkrar cirka 200 000 småföretag i Europa och Amerika, visar att småföretag är mindre optimistiska om sina utsikter i år än förra. Vid undersökningen 2012 var […]
Sida 1 av 212 »

 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 2017 © Aktiebladet. Alla rättigheter reserverade.