oktober 17, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Tesla – delvis ansvarig för olycka i Kalifornien

 • september 05, 2019
 • Redaktionen

Enligt ett pressmeddelande från den amerikanska myndigheten för haveriutredningar, National Transportation Safety Board (NTSB), har Tesla funnits att vara delvis skyldigt till fjolårets krasch i Culver City i Kalifornien då en Model 3 med autopilot på kolliderade med en lastbil. När kollisionen inträffade ska föraren inuti bilen varken ha haft händerna på ratten eller fötterna på bromsen.

I sitt utlåtande konstaterar NTSB att förarens ouppmärksamhet och övertillit till autopiloten till stor del var orsaken till olyckan. Men det påpekas även att autopiloten var påslagen vilket gör att förarassistanssystemet också kan ha medverkat till olyckan då detta är utformat för att låta föraren koppla av från körningen.

Culver City-olyckan resulterade inte i några omkomna och NTSB nämner heller inte något om eventuella skadestånd.

Källa: Finwire

 
ads

Tips