december 10, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Tieto´s rapportsläpp – Färre arbetsdagar påverkar lönsamheten

 • juli 19, 2019
 • Redaktionen

“Detta kvartal var unikt på många sätt och utvecklingsmässigt mötte det inte vår långsiktiga ambition”, skriver vd Kimmo Alkio.

IT-tjänsteföretaget Tietos lönsamhet under det andra kvartalet påverkades negativt av att kvartalet innehöll färre arbetsdagar och valutaeffekter, vilket tyngde den justerade rörelsemarginalen med sammantaget 1 procentenhet.

“Detta kvartal var unikt på många sätt och utvecklingsmässigt mötte det inte vår långsiktiga ambition”, skriver vd Kimmo Alkio i delårsrapporten.

Tietos justerade rörelsemarginal sjönk till 8,4 procent under kvartalet (9,0), vilket var lägre än analytikernas snittförväntningar som låg på en marginal på 9,4 procent, enligt Infront Datas sammanställning av fem estimat.

Kvartalet påverkades av den större förändringen som Tieto genomför av verksamhetsmodellen och av att kvartalet innehöll färre arbetsdagar, vilket främst tyngde verksamheten Digital Experience.

“Lönsamheten inom Industry Software, Hybrid Infra och Product Development Services var på den förväntade nivån”, heter det i rapporten.

Under andra kvartalet slutförde Tieto arbetet med att förändra sin verksamhetsmodell, vilket väntas bidra med omkring 15 miljoner euro till Tietos resultat andra halvåret, skriver Kimmo Alkio.

 
ads

Tips