March 24, 2018
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Sydney
 • Delhi
 • Bangkok
 • Startsida
 • >
 • Nyheter
 • >
 • Tillväxt och lönsamhet tar fart efter konsolideringsåret 2014

Tillväxt och lönsamhet tar fart efter konsolideringsåret 2014

Kemiföretaget North Chemical har varit noterat på First North i ett år. Bolagets aktie har backat något jämfört med noteringskursen samtidigt som man kan se en ljus framtid forma sig tack vare rationaliseringar och nya affärer. Bolagets VD och storägare Stig Norberg svarar på några frågor om bolagets utveckling och framtid.

 

Ett år har gått som noterat bolag. Är du nöjd med året som har gått? 

I stort sett är jag nöjd med vidtagna strategiska beslut av både organisation som produktion och de strategiska affärer i både Sverige, Norge som Finland som vi genomfört.

 

Medan jag är mycket nöjd med det affärsmässiga är jag mindre nöjd med är tillväxttakten som jag hade förväntat mig mer av och lönsamhetsminskningen. Lönsamhetsminskningen beror visserligen i hög grad på medvetna satsningar och förändringar. Mot bakgrund av att vi under 2014 valt att investera i en konkurrenskraftigare marknadsorganisation inom både AO Fordon & Industri samt att vi tagit kostnader för avpolletterad personal inom administration och management så känns det som om det är ett år som kanske inte var fullt så dåligt med tanke på att vi förhoppningsvis skapat bättre långsiktiga avkastningsmöjligheter genom skalfördelar ökad tillväxttakt.  De strategiska affärer som vi har landat under det gångna året ger oss en bra grund för tillväxt framöver genom förväntade affärsvolymer och nya kontakter. Vi har förstärkt balansräkningen och amorterat ned våra lån. Det ger oss en ökad affärsflexibilitet framöver.

 

North Chemical landade flera fina affärer under 2014. När kan vi se effekten av de nya affärerna på resultatet?

Gulf, Hallmiba, Istobal, Yara (tidigare Norsk Hydro) med AdBlue, KG Knutsson, Buss i Väst och Marin med Grekland & Portugal. ADBlue har en avsevärd tillväxtpotential då det årligen säljs 170 000 dieseldrivna personbilar och ackumulativt kommer det att 2021 finnas 1 miljon bilar som skall köpa AdBlue på den svenska marknaden där varje snittförbrukningen per bil och år är 40-50 liter. Produkten kan vi sälja både under det egna varumärket Snowclean som ett private label för något ex. oljebolag.  Yaras AdBlue-varumärke Air1 distribueras via ett nätverk av godkända distributörer världen över och en given samarbetspartner för alla fordonstillverkare i världen.  

 

Buss i Väst är att första avtal inom bussmarknaden i Sverige med 14 000 bussar. Ambitionen här är att komma åt 30 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} av marknaden. Vi har redan nu fler liknande avtal på gång. 

 

Hallmiba är bra affärspartner för andra produkter ur vårt sortiment som till stor del riktar sig mot fordonsmarknaden. Hallmiba är stor leverantör till ex. Statoil mackar på den svenska marknaden och ägs av Axfood koncernen. 

 

KG Knutsson avtalet med hela Autoexperten kedjan (80 butiker) är nordens ledande leverantör av fordonsprodukter till den auktoriserade fordonshandeln i Skandinavien. En samarbetspartner vi aldrig tidigare varit med hos.  

 

Gulf avtalets utfall 2014 är vi inte på något vis nöjda med men enligt de affärsindikationer vi fick från Hansen Racing vid tecknandet så var förutsättningarna goda för bra tillväxt från 2015 på Gulf, vi hade försäljningsförväntningar redan hösten 2014. Gulf stationer finns idag etablerade på 60 – 70 orter i Sverige mot knappt 30 när avtalet tecknades. 

 

Hur har 2014 avslutats för North Chemical? 

December månad var klart bättre än föregående år men hösten som helhet nådde inte fullt upp till mina förväntningar.

 

Vad förväntar du dig av 2015? 

Alingsåsflytten genomförs till våra befintliga som nya lokaler, vår nya investering om 3,5 mkr i automatiserad fyllningslinje för flytande, fler strategiska affärsavtal m nya kunder i både Sverige, Norge som Finland. Under 2014 tog vi också kostnader för noteringen som inte kommer att finnas med under 2015. Vi spenderade också relativt mycket pengar på IR under 2014 då vi ville visa upp oss under första året som noterat bolag. Det finns inte samma behov framöver och vi reducerar dessa kostnader till en mer normal nivå under 2015.

 

Tillväxt och lönsamhet tar fart efter konsolideringsåret 2014. Jag förväntar mig ett betydande resultatlyft under 2015 jämfört med 2014 på grund av åtgärder vi har vidtagit och tecknade affärer.

 

Ni har gjort effektiviseringar i produktionen. Bland annat slår ni ihop produktionsenheter. Vilken betydelse får det för resultatet? 

2016 kommer produktionen av både flytande-, pulver- och tablettform men inte minst lager och logistik vara samordnad i Rörvik. Betydelsen för resultatet är att vi minskar våra kostnader med                   5 mkr/år från 2016 eller ca + 3 – 4 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} på EBITDA nivån. 

 

Vilka andra effektiviseringar har ni gjort?

Vi har investerat i en ny spolarvätskeanläggning som ger både lägre produktionskostnader per liter med ökad kapacitet, investerat i en ny automatiserad fyllningslinje för ökad flexibilitet som ökad kapacitet och lägre produktionskostnader, vi har även förbättrat vårt affärssystem då vi centraliserat ekonomifunktionen samt infört CRM som ger effektivare arbetsverktyg i säljorganisationen.  Nu har vi ett gemensamt affärssystem och en gemensam IT-plattform för dotterbolagen. 

 

Vi har även inlett arbetet med att minska säsongsvariationer och därmed minska riskerna, med nya kunder och nya marknader som ska skapa en mer jämn försäljning under året. Vi har gått från en dotterbolagsorganisation med VDar till en affärsområdesorganisation. Ansvaret blir tydligare och vi kapar managementkostnader. Marknadsmaterialet har också renodlats och profilerats upp både på produktnivå som varumärkesnivå. Varumärket North Chemical kommer nu med på produkter, tjänstebilar och hemsidor för ytterligare profilering. 

 

Affären med Yara (tid. Norsk Hydro) kring produkten Air1 – AdBlue indikerar att ledande marknadsaktörer i branschen har förtroende för er. Hur uppfattar du er marknadsposition Stig? 

Genom alla de affärsmöten med nya stora kunder och samarbetspartners som visat intresse för NC och dess affärer så är min känsla att vi börjar etablera oss på den skandinavisk marknaden enligt plan. Samarbetet med Yara har skapat & skapar många värdefulla kontakter inom oljebranschen i både Sverige, Norge som Finland som vi hoppas skall medföra nya affärsmöjligheter även för våra övriga produkter på den skandinaviska arenan.  

 

Private label utgör en stor del av produktportföljen idag. Egna varumärken har dock högre marginaler. Vad har ni för strategi kring produktportföljen? 

Produktportföljen av egna varumärken kommer att utökas med kompletterande och starka varumärken inom den kemtekniska branschen. Samtidigt är det mycket viktigt för oss att fortsätta vara professionell aktör inom private label sidan, trots allt har vi inte tappat en enda kund under mina 5 år. Private label skapar bra volymer och och håller vår egen FoU avdelning om 5 personer på tå. Vidare är vi marknadsledande i Sverige inom private label tillverkning av tvätt- och rengöringsprodukter. Vårt senaste pressmeddelande visar att våra kunder är nöjda med oss. En storkund till Aktiv Kemi har valt att förlänga kontraktet i ytterligare tre år. Det bekräftar vår styrka inom kemteknisk private label. 

 

Det bör finnas många intressanta bolag som kan passa i er koncern. Varför har ni ännu inte gjort något förvärv som noterat bolag? 

Vi har redan varit inne och fört diskussioner med 3 olika bolag men av affärsmässiga skäl inte valt att gå vidare. Vi har en förvärvsplan och target list som vi följer men en affär skall skapa både varaktiga synergier i verksamheten som ökad konkurrenskraft för NC. VI har fortfarande samma mål men kvalitet i förvärvsaffären är viktig. 

 

Kan vi komma att se något förvärv under det här året? 

Svårt att svara på men det är fortfarande vår ambition då branschen står inför en konsolidering och tänker själva vara ledande i den här processen. 

 

Ni har valt en aggressiv avskrivningspolicy. Hur kommer avskrivningarna att påverka resultatet? 

Avskrivningarna minskar 2015 med 2,5 mkr jämfört med 2014 och kommer att minska ytterligare 2,4 mkr under 2016. Beräknade avskrivningar 2016 uppgår fn. till 1,5 mkr jämfört med 6 mkr för 2014. 

 

Vad har ni för lönsamhets- och tillväxtmål?

Vårt mål är fortfarande en tillväxt om 10 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} varav 5 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} organisk tillväxt. EBITDA nivå har vi tidigare fört fram skall överstiga 10 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6}. 

 

Du är VD och största ägare i bolaget. Vad vill du uppnå med North Chemical?

Jag vill skapa ett proaktivt och konkurrenskraftigt företag primärt på den skandinaviska marknaden med god kvalitet och god lönsamhet. Mitt mål som ägare är att lotsa bolaget till att omsättningen 2019 skall uppgå till 500 mkr med bra EBITDA marginal. Det ska vi göra genom en hög produktutvecklingstakt, ständig automatisering i produktion, medarbetarmotivation och engagemang, god etik och uppriktighet, trygga och nöjda kunder och en helhetssyn på miljöfrågor.

Föregående «
Nästa »

 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 2017 © Aktiebladet. Alla rättigheter reserverade.