februari 20, 2020
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Tillväxten för global turism bromsar in enligt FN

 • januari 20, 2020
 • Redaktionen

Tillväxten för den globala turismen bromsar in till 4,0 procent 2019 enligt den årliga Världsturismbarometern från FN-organet UNWTO.

Året innan var tillväxten 6 procent och att den gått ner kopplas till brexit, till en avtagande tillväxt i världen och till geopolitisk oro.

Källa: Omni