december 5, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Tillväxtprognosen skruvas upp av KI

 • juni 19, 2019
 • Redaktionen

Konjunkturinstitutet (KI) räknar med att högkonjunkturen består i år och nästa år, men ser samtidigt flera tecken på avmattning.

Investeringarna i industrin avtar i takt med att tillverkningsindustrins framtidsutsikter har dämpats. Samtidigt blir hushållen mer pessimistiska, trots en stark arbetsmarknad.

“Det mesta talar för att svensk ekonomi befinner sig i en avmattningsfas och BNP-tillväxten väntas bli lägre de närmaste kvartalen”, skriver KI.

Samtidigt skruvas BNP-prognosen upp. I år väntas BNP växa med 1,8 procent och nästa år 1,4 procent. i mars var prognosen en tillväxt 1,5 procent respektive 1,6 procent.

Konjunkturinstitutets (KI) barometerindikator föll något i juni, till nivån 98,1 från 99,4 i maj. Det är den lägsta nivån sedan i september 2013.

KI konstaterar i ett pressmeddelande att det tyder på ett aningen svagare stämningsläge än normalt.

Ökat missnöje med varulagren och nedjusterade produktionsplaner fick konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin att falla från en nivå något över till att hamna ungefär på det historiska genomsnittet, skriver KI.

Även konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet föll något, men ligger fortsatt på ett starkare läge än normalt.

Inom tjänstesektorn är läget svagare än normalt, enligt KI:s indikatorer.

Även om hushållens förtroende för ekonomin har återhämtat sig något, har det fallit markant sedan hösten 2018.

 
ads

Tips