januari 18, 2020
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Tokrusning i Oscar Properties – handlas exklusive teckningsrätter

 • november 14, 2019
 • Redaktionen

Torsdagen är första handelsdag i aktien utan rätt att delta i företrädesemissionen som ger stamaktieägarna rätt att teckna fem nya stamaktier per en befintlig stamaktie för en teckningskurs om 1,49 kronor per aktie. 

Samtidigt handlas stamaktien upp med 80 procent till 3,63 kronor på Stockholmsbörsen justerat för den avskiljda teckningsrätten. Att teckningsrätterna avskilts var dock inte tydligt på alla plattformar. Hos nätbanken Avanza ser det ut som att aktien backar med 20 procent i dag enligt uppgifter i Dagens Industri.

Oscar Properties har även ett pågående utbyteserbjudandet som går ut på att varje preferensaktie frivilligt kan bytas mot 25 nyemitterade stamaktier medan varje preferensaktie av serie B kan bytas mot 50 nyemitterade stamaktier.

Källa: Dagens Industri

 
ads

Tips