januari 28, 2020
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Torontos sopbilar drivs snart med biogas från avfallet de samlar in

 • november 17, 2019
 • Redaktionen

Alla sopbilar i Toronto kommer snart att drivas av biogas som produceras från det skräp de samlar in. Toronto kommer att vara en av de första städerna i Nordamerika som startar ett sådant initiativ tack vare deras nybyggda Solid Waste Management Facility.

Från och med mars 2020 samlar stadens flotta med sopbilar in allt organiskt avfall från Toronto Green Bins och tar dem till anläggningen för bearbetning. Anläggningen kommer sedan att använda anaeroba spjälkare för att fånga all biogas som produceras av avfallet och omvandla det till förnybar naturgas (RNG).

När avfallet har tappats av vid anläggningen kan stadens 170 sopbilar sedan omedelbart fylla på sina bränsletankar med RNG innan de går ut för att samla in mer sopor.

Enligt stadens tjänstemän är RNG också billigare och miljövänligare än fossila bränslen som diesel. När den har injicerats i naturgasledningen kan den användas för att driva fordon eller tillhandahålla el eller värme till hem och företag.

“RNG som genereras från matavfall betraktas faktiskt som koldioxid-negativt, eftersom minskningen av utsläpp genom att inte utvinna och bränna petroleumbaserat bränsle, och de utsläpp som undviks genom att inte skicka organiska produkter till deponi, överskrider de direkta utsläpp som är förknippade med produktion och användning av RNG.”

10% av växthusgasutsläppen i Toronto genereras av skräp, främst matavfall. Nu beräknar antagandet att Dufferin-anläggningen kommer att producera cirka 3,2 miljoner kubikmeter RNG per år, vilket kommer att spara ungefär 9 000 ton koldioxid från att hamna i atmosfären.

Detta slutna system är bara ett av stadens fyra planerade avfalls-till-RNG-produktionsprogram för de kommande åren.

https://www.toronto.ca/services-payments/recycling-organics-garbage/solid-waste-facilities/renewable-natural-gas/

Källa: Sprinkle Daily

 
ads

Tips