april 21, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Tråkiga aktier är dyra

 • februari 17, 2015
 • Redaktionen
Börsåret har inletts starkt. Hur man än mäter har rekordnivåer från år 2000 passerats. Hur är det med värderingarna då? 

Hysterin kring millenieskiftet är ett kapitel för sig i börshistorien. En bra power point presentation var värd tiotals miljoner i pre money värdering. Bolag utan intäkter och kunskap om hur man når dit värderades till hundratals miljoner. De som hade lite intäkter men gigantiska förluster värderades till miljardbelopp. Storbolag med global verksamhet men utan naturliga möjligheter till en bestående hög tillväxt värderades ofta till 50-100 i P/E-tal bara för att de råkade tillhöra en för tillfället sexig bransch. Det gick som det gick också.

 

Alla bolag var dock inte övervärderade. Man kan säga att riskaptiten var extrem och mitt i den skydde investerarna allt som inte hade med risk att göra. Det var för tråkigt. Det blev billigt också.

 

Sedan dess har mycket förändrats. Just de bolagen som ansågs som tråkiga har blivit populära. De förvaltare som hade Skanska i sina portföljer såg inget inflöde till sina fonder av den orsaken. Inte heller de som hade Getinge, SKF, Trelleborg etc. Snarare flyttades kapital ifrån dessa fonder till s.k. TIME-fonder. “Superkonjunkturen” förändrade allt. Samma bolag blev det eftertraktade på börsen och cykliska aktier värderades upp kraftigt. Inte heller det visade sig vara ett framgångsrecept i längden då utvecklingen sedan dess har visat att konjunkturcyklerna inte har raderats ut. Snarare blivit ännu mer påtagliga.

 

Bloggaren 40procent20år, har med hjälp av statistik från Börsdata sammanställt jämförelser över värderingarna av enskilda aktier från år 2000 och jämfört med nuvarande värderingar. Inlägget är en frisk fläkt i debatten om bolagsvärderingarna.

 

Vi kan se hur då tråkiga bolag och nu mainstream bolag i Large Cap i snitt hade en P/E-värdering på  1/3 av dagens. Direktavkastningen var den dubbla då. Samtidigt är utdelningsandelen i bolagen den dubbla idag. Med andra ord finns det inte utrymme för stora utdelningshöjningar som det fanns då. Läs hela inlägget och se full statistik här.

 

Då kan man ändå fråga sig vilken tillväxttakt i världsekonomin vi kan förvänta oss under nästkommande 15 års period. Lägre eller högre än under föregående 15 års period? Den låga inflationen talar snarare för en lägre nominell tillväxt. Den lägre nominella tillväxten i världsekonomin talar också för en sämre nominell kursutveckling på börsen allt annat lika. Allt är dock inte lika. Värderingarna på mainstream bolag är idag betydligt högre än år 2000.

 

Slutsatsen är att börsen i förhållande till sina historiska värderingsgenomsnitt är högt värderad. De generella P/E-talet bekräftar den bilden. Genomsnittliga P/E-tal runt 20 är allt annat än billigt. Bolag med P/E-tal under 10 lyser med sin frånvaro. Där hittar vi endast ett par bolag som har sett sina bästa dagar eller oljebolag vars vinster är på väg att raderas ut med det låga oljepriset.

 

Till skillnad från år 2000 är även “tråkiga” och stabila aktier dyra. Annars brukar sådana vara billiga och ett alternativ för den som vill placera mer “säkert” på börsen. Vill man ha hög avkastning under de närmaste åren får man vara beredd på att ta högre risk än vad man behövt göra förra gången börsen varit högt värderad. Leta bland mindre bolag. Leta efter tillväxtbolag även om man får vara beredd på att betala mer. Samt egentligen glömma “defensiva” börsstrategier. En tröst i sammanhanget och något som kan hålla undan en omedelbar och större korrigering på börsen är att de säkraste placeringarna (statsobligationer) i dagsläget betalar en mycket låg ränta eller t.o.m. minusränta.

 
ads

Tips