april 21, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Tre månader med GDPR – Hur har det gått?

 • september 07, 2018
 • Redaktionen

Den 25 maj i år började den nya dataskyddslagen GDPR att gälla och runt om i Europa så ser man nu en ökning av anmälningar.

Som väntat har antalet anmälningar ökat till Datainspektionen.  Bland annat handlar det om incidenter inrapporterade av företag och allmänhetens frågor och klagomål.  Även i länder som Frankrike, Österrike, Irland och Storbritannien ser man en ökning.

The Guardian skrev i slutet av juni att i Frankrike så såg CNIL, Commission nationale de l’informatique et des libertés, en 50 procentig ökning av anmälningar jämfört med förra året. CNIL är den franska dataskyddsmyndigheten.

ICO, Information Commissioner´s Office, den brittiska dataskyddsmyndigheten hade fått in närmare 6 300 anmälningar från den 25 maj då lagen trädde i kraft till den 3 juli, vilket är nästan 4 000 fler anmälningar än under samma tid förra året. Däremot så kan inte ICO bekräfta att alla anmälningar gäller GDPR. Enligt en talesperson på ICO så förväntar de sig att mängden klagomål till ICO kommer att öka och att de ska ”samla, analyser och publicera officiell statistik med tiden”.

Techcrunch skriver att även Irland ser en ökning av anmälningar och hälften gäller GDPR.

Böter på 20 miljoner euro eller 4 procent av den globala årsomsättningen är det man riskerar om man bryter mot reglerna.

 

 

Källa:    Techcrunch

The Guardian

 
ads

Tips