april 26, 2018
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Sydney
 • Delhi
 • Bangkok

Trendbrott för den amerikanska dollarn

Den amerikanska dollarn har efter några svaga månader vänt upp efter förra veckans FED-möte. Innebär det att man nu ska ladda upp med amerikanska fonder och annan dollarexponering?

Dollarn har varit svag under de senaste månaderna trots att den amerikanska ekonomin utvecklas positivt. Sett till trenden har det dessutom varit rimligt att förvänta sig att Federal Reserve börjar strama åt tidigare än ECB. Visserligen har den europeiska centralbanken inte stöttat ekonomin i lika stor omfattning som den amerikanska centralbanken har gjort. Marknaden är emellertid framåtblickande och borde kunna blicka framåt mot en växande ränteskillnad mellan eurozonen och USA på sikt. FEDs hökaktigare guidning förra veckan borde ha kommit som en trigger för det. På kort sikt bör den amerikanska dollarn fortsätta att stärkas gentemot europeiska valutor. 

Förutsättningarna för långsiktig tillväxt förefaller vara bättre i den amerikanska ekonomin än i de europeiska ekonomierna. Europa började egentligen visa lite styrka först under fjärde kvartalet förra året och har därför ett bra momentum just nu. Återhämtningen har emellertid pågått längre och befäst sig bättre i den amerikanska ekonomin. På sikt kommer det att återspegla sig i att den amerikanska centralbanken stramar åt penningpolitiken snabbare än de europeiska centralbankerna. Möjligen med undantaget för Bank of England men i synnerhet i jämförelse med ECB. Det bör vara positivt för dollarn.

Defensiva fonder med dollarn som basvaluta har goda förutsättningar att gynna svenska fondsparare under de närmaste månaderna. Dels har börsen varit överköpt och borde kunna stå inför en korrigering varför defensiva placeringar är att föredra. Den amerikanska dollarn har i sin tur varit översåld och har börjat stärkas. Därför är kombinationen av defensiv i dollar en given parkeringsplats tills bättre köplägen uppstår på marknaden.

Valutor och CFDs handlar du förmånligt hos UCCU Trading. Handla OMX S30 till marknadens lägsta spread. Öppna ett kostnadsfritt demokonto och testa några av marknadens främsta handelsplattformar.

ads
Föregående «
Nästa »

 
 
 
 
 
 
 
 

ads