oktober 17, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

TT: Så ska bankskatten tas ut

 • september 03, 2019
 • Redaktionen

Den omsusade bankskatten skall bygga på det befintliga svenska systemet med resolutionsavgiften. Det erfar nyhetsbyrån TT.

Resolutionsavgiften används i syfte att skapa en slags krisfond. Enligt källorna skall det nya systemet bygga vidare på den principen.

Tanken är att bankerna genom bankskatten skall bidra med 5 miljarder kronor per år i skatt och kapitalet är öronmärkt för det svenska försvaret.

Det har talats om en bankskatt i flera år och ett problem har varit just frågan hur den skall utformas. Idag betalar 180 finansföretag in knappt 6 miljarder kronor per år i resolutionsavgifter.

 
ads

Tips