januari 24, 2020
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Tuborg och hantverksöl lyfter Carlsbergs volymer – alkoholfritt ökar

 • oktober 31, 2019
 • Redaktionen

Det danska bryggeriet Carlsberg hade en organisk intäktstillväxt på 3,1 procent under det tredje kvartalet enligt bolagets operativa uppdatering.

Total organisk volymutveckling uppgick till -0,5 procent. Volymtillväxten för Tuborg och hantverksöl var positiv (+5% respektive 12%)  medan volymerna föll för märket Carlsberg (-2%). Alkoholfri öl noterade 7 procents volymökning i Västeuropa.

Bolaget kom så sent som i måndags med en uppdatering av sin helårsprognos, en höjning. Carlsberg spår nu en organisk tillväxt i rörelseresultatet på cirka 10 procent, från tidigare en tillväxt med höga ensiffriga procenttal.

Källa: Direkt/DI

 
ads

Tips