juli 4, 2020
 • facebook
 • twitter
 • Väntar på att kurserna hämtas..
ISSN 2003-5926
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Turbulent avslutning på börssommaren

 • 2013-08-23 08:41
 • Redaktionen

Börsen utvecklades starkt under sommaren. Avslutningen på börssommaren har dock blivit lite turbulent.

Turbulensen har skapats av långränteuppgången. Förutom att stigande långräntor är ett hot mot återhämtningen, leder de framför allt till en lägre riskbenägenhet. Stigande avkastningskrav är en faktor men den andra är att stigande obligationsräntor plötsligt gör statsobligationer till en attraktiv placering igen. Kanske inte så mycket ännu eftersom obligationspriserna befinner sig i en fallande trend fortfarande men väl när ränteuppgången har mattats av.

Påverkan av de stigande långräntorna har mestadels märkts på tillväxtmarknadsbörserna. Där har flera index noterat årslägstanivåer. I USA och Europa har inte påverkan varit så stor. Fortfarande befinner sig de västerländska indexen strax under årshögstanivåerna. Frågan är vad som sker härnäst? Ska tillväxtmarknadsbörserna få stöd av den relativt stabila utvecklingen i väst eller blir det tvärtom? Att det skakar till ordentligt även i Europa och USA.

Stigande långräntor i tidiga skeden av en konjunkturåterhämtning har inte resulterat i långsiktiga trendvändningar på aktiemarknaden. Det borde inte ske den här gången heller. Det brukar däremot bli skakigt och perioder med stigande långräntor tenderar att resultera i åtminstone längre konsolideringar.

Med de stigande långräntorna i bakgrunden kan vi inte räkna med en stigande börs under den närmaste tiden. Det är som upplagt för åtminstone en konsolidering. Sannolikheten är stor att OMX S30 söker sig mot 1200-nivån som har varit en jämviktsnivå under de senaste månaderna. 

Kortsiktigt rekommenderar vi att man främst arbetar med negativa positioner som balans mot långsiktiga innehav. Eftersom långränteuppgångar i tidiga skeden av en konjunkturåterhämtning i regel inte har resulterat i annat än tillfälliga (men lite längre) rekyler/konsolideringar, ser vi ingen anledning till panik i längre börsportföljer. Men det är motiverat att balansera upp långsiktiga innehav med kortsiktigt negativa indexpositioner där vi siktar på en nedgång till 1200-nivån för OMX S30.

Börsanalysen presenteras i samarbete med Börsvinnare Sverige och Market Outlook.  

 
ads

Tips