juli 14, 2020
 • facebook
 • twitter
 • Väntar på att kurserna hämtas..
ISSN 2003-5926
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Turistnäringen förlorar 316 miljoner om dagen

 • 2020-06-28 01:19
 • REFH

316 miljoner om dagen. Så mycket förlorar Sverige i turismintäkter på att de främsta turistnationerna avråder från resor hit, enligt en uppskattning som branschorganisationen Visita gjort åt SVT.

Turister från Norge, Danmark, Tyskland, Finland, Holland och USA utgör 71 procent av sommarturisterna i Sverige. I dag avråder de här fem europeiska länderna sina medborgare från resor till Sverige på grund av coronaläget och för länder utanför EU är gränserna stängda. Och det får stora effekter på svensk besöksnäring.

316 miljoner går upp i rök – varje dag

Förra sommaren omsatte den här gruppen turister 29 miljarder kronor om man räknar in kostnader för logi, transporter, restaurangbesök och shopping. När nu antalet turister från dessa länder är kraftigt reducerat är inkomstbortfallet enormt.

För varje dag som går förlorar Sverige 316 miljoner i turismintäkter, enligt Visitas beräkningar (se faktarutan).

– Norge och Danmark står för ungefär hälften av de utländska gästnätterna. Det är ju en katastrof, särskilt på vissa sommardestinationer, säger Thomas Jakobsson, chefsekonom på Visita.

”Skadan är redan skedd”

Hittills i juni  har bara de här ländernas reseavrådan ”kostat” Sverige 8,2 miljarder. Flera av de sex länderna har den senaste månaden öppnat upp för turism till andra EU-länder, men Sverige är i samtliga fall undantaget med hänvisning till att smittspridningen fortfarande är hög.

Om de här länderna skulle ta bort reseavrådan till Sverige nu – skulle det göra någon skillnad?

– Det har gått tre fjärdedelar av juni redan, där är skadan redan skedd. Vi har lite kvar av sommaren som vi kan hoppas på. Hävda restriktioner från de här länderna vore bra, men jag tvivlar på att man skulle kunna komma tillbaka till något normalläge, säger Thomas Jakobsson.

 
ads

Tips