februari 23, 2020
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Tvist om nya datalagringslagen – Bahnhof överklagar

 • april 26, 2019
 • Redaktionen

Nyligen lämnade regeringen över en proposition till riksdagen om en ny datalagringslag, som ett resultat av att den förra underkändes av EU-domstolen. Lagen ska vara en del i uppslutningen mot organiserad, internetbaserad brottslighet, enligt inrikesminister Mikael Damberg (S). Men enligt uppgift kommer även detta lagförslag att överklagas av internetoperatören Bahnhof.     

Den förra datalagtingslagen underkändes efter att Tele2 överklagat till EU-domstolen. Lagen ska bland annat tvinga operatörerna att lagra vissa uppgifter och lämna ut dem till rättsvårdande myndigheter, såväl i syfte att förebygga som att lösa internetbaserade brott.

Mikael Damberg har uttalat sig kritiskt i medier om internetoperatören Bahnhof, som alltså tänker överklaga även den nya datalagringslagen. Damberg anser att operatören måste välja sida genom att  antingen skydda kriminella eller delta i uppslutningen mot organiserad brottslighet eller exempelvis barnpornografibrott.

Bahnhofs vd Jon Karlung anser å sin sida att det nya förslaget bara är en kosmetisk förändring av ett förslag som redan har fallit, och menar vidare att det nya förslaget inte kommer tillrätta med de problem som uppdagades i EU-domen. Det Bahnhof framförallt vänder sig mot är att generell datalagring utan brottsmisstanke ingår i lagförslaget.

Mikael Damberg tycker att Karlungs resonemang är ologiskt och undrar hur man ska man komma åt exempelvis barnpornografibrott om man inte lagrar de här uppgifterna. Han menar vidare att själva poängen med lagringen är att man ska kunna identifiera gärningsmännen och att det inte går att på förhand veta vilka som ägnar sig åt den här typen av brott.

Tvisten om datalagringslagen lär fortsätta och varför internetoperatörer vänder sig emot att lagra uppgifter som kan förebygga och lösa internetbaserade brott kan man bara spekulera i. Mikael Damberg har enligt uppgift bjudit in operatörerna tillsammans med berörda myndigheter för ett samtal om den nya lagen.

I samband med Aktiebladets artikelserie om näthat och dess konsekvenser har redaktionen sökt inrikesminister Mikael Damberg för att få fler kommentarer och förklaringar kring det nya lagförslaget. Detta med förhoppningen om att en effektiv lagstiftning kring datalagring, förutom att motverka brott, även torde göra det svårare för hatforum som exempelvis Flashback att fortsätta härja fritt.

Tills vidare hänvisar Regeringens pressavdelning till information om datalagringsförslaget på Regeringskansliets hemsida. Om lagändringarna godkänns av riksdag och domstol föreslås de träda i kraft den 1 oktober 2019.

Källor: Regeringskansliet, Ny Teknik

Läs även:

Expertgruppen avslöjar näthatare