april 9, 2020
 • facebook
 • twitter
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt
 • Startsida
 • >
 • Aktier
 • >
 • Tydligt underskott på villor i Skåne och Västra Götalands län

Tydligt underskott på villor i Skåne och Västra Götalands län

 • 2020-03-11 07:29
 • Redaktionen

SBAB Booli Housing Market Index (HMI), som mäter förhållandet mellan efterfrågan och utbudet av nyproducerade bostäder i Sverige, visar att det för det fjärde kvartalet 2019 finns ett tydligt underskott i förhållande till efterfrågan på nyproducerade villor i många kommuner i både Skåne och Västra Götalands län. I flera kommuner i Skåne och Västra Götalands län finns samtidigt ett stort överskott av nyproducerade bostadsrätter. Det gäller särskilt för Malmö, Göteborg och Trollhättan. Till skillnad från i Stockholm, där nyproduktionen av bostadsrätter har fallit kraftigt, syns i dessa kommuner ännu inte någon tydlig trend mot balans.

SBAB Booli Housing Market Index (HMI) är ett bostadsmarknadsindex som speglar läget i nyproduktionen av olika bostadstyper i alla de områden i Sverige där det finns tillräcklig försäljningsstatistik. Indexet mäter hur utbudet av nya bostäder och priserna på dessa förhåller sig till efterfrågan med hänsyn tagen till bland annat hushållens köpkraft på respektive ort och flyttmönster.

Ett index inom spannet 0,5–1,5 tolkas som en nyproduktionsmarknad som i stort är i balans. Ett index som överstiger 1,5 tolkas som att nyproduktionsvolymen är tydligt större än hushållens efterfrågan. Ett index som understiger 0,5 innebär att utbudet av nya bostäder är tydligt mindre än hushållens efterfrågan.

– Indexet visar att det just nu är ett tydligt underskott på villor totalt sett i många kommuner i både Skåne och Västra Götalands län. En låg produktion av villor i förhållande till efterfrågan förklarar detta. Trenden i indexet för villor är dessutom fallande mot låga tal, vilket talar för att det bör vara ett mycket gynnsamt läge för att producera villor i dessa områden, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

– Indexet visar samtidigt att det i flera kommuner i Skåne och Västra Götalands län har byggts för många bostadsrätter i förhållande till efterfrågan. Det gäller särskilt för Malmö, Göteborg och Trollhättan, säger Robert Boije.

– Att indexet pekar på ett överskott av bostadsrätter i vissa kommuner trots en situation där det finns ett stort behov av nya bostäder beror på att indexet tar hänsyn till hushållens köpkraft. Det har varit en viss överproduktion av bostadsrätter i vissa segment och med en prisbild som inte matchar vad flera av de hushåll i behov av en bostad har råd att betala med hänsyn tagen även till kreditregleringar som amorteringskravet och kreditprövningen i stort, säger Robert Boije.

Anm. Indexet tas fram i samarbete med analysföretaget Evidens. Bifogat finns indexet beräknat för alla de områden där tillräcklig prisstatistik finns och ett urval av diagram för olika områden.

 
ads

Tips