mars 31, 2020
 • facebook
 • twitter
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Upphävt krav på läkarintyg under sjuklöneperioden

 • mars 14, 2020
 • Redaktionen

Regeringen föreslår att temporärt upphäva kravet på läkarintyg från och med den åttonde kalenderdagen i sjuklöneperioden.

– Regeringen har beredskap för att vidta nödvändiga åtgärder för att minska belastningen på hälso- och sjukvården och hejda smittspridning i samhället. Att temporärt upphäva kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden är en åtgärd som enligt regeringens bedömning gör just detta, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

I dag krävs att en anställd lämnar ett läkarintyg från och med den åttonde kalenderdagen i sjuklöneperioden för att ha rätt till sjuklön. Nedsättningen av arbetsförmågan styrks då genom intyg av läkare eller tandläkare. Vid utbrott av en omfattande samhällsfarlig sjukdom bedömer regeringen att det finns anledning att tillfälligt upphäva kravet på läkarintyg för att avlasta hälso- och sjukvården.

Regeringen kommer inom kort att presentera ett lagförslag för riksdagen att ta ställning till.

Förslaget är en sakpolitisk överenskommelse som har slutits mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.