juli 19, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Utebliven Brexit bör ge börsrally

 • april 27, 2016
 • Redaktionen
Omröstningen om Storbritanniens vara eller icke vara i EU har skapat ett osäkerhetsmoment för finansiella marknader. Risken för att Storbritannien ska lämna EU får dock ändå anses vara relativt låg och den minskar. När risken försvinner, då kan börsen lyfta rejält.

De senaste årens konjunkturåterhämtning har varit hackig och envis snarare än kraftig och övertygande. Framför allt USA har som så många gånger förr agerat draglok. Under de senaste kvartalen har den amerikanska ekonomin tappat lite tempo och det krävs att omvärlden också visar styrka. Nyckeln till börsuppgång hittar man i Europa. 

 

I Europa har återhämtningen varit hackig. Medan Europa inte drabbades lika hårt av finanskrisen som USA, har återhämtningen varit hackig på grund av Grekland och några andra svaga ekonomier som lider av överskuldsättning. Sakta men säkert har det dock blivit ett mindre problem för Europa. Överlag är det USA som har hållit i taktpinnen när det gäller återhämtningen. Under enstaka kvartal har det sett ut som att Europa har potential att lyfta världsekonomin. 

 

Ett hot som Europa måste bli av med är risken för Brexit, d.v.s. risken att Storbritannien lämnar EU. Risken får ses som ganska liten men att döma av rörelserna på valutamarknaden under de senaste sex månaderna, har marknaden prisat in en betydande risk för ett brittiskt utträde ur EU.

 

Omröstningen äger rum 23 juni och risken finns att merparten röstar för ett brittiskt utträde ur EU. EU har förändrats rejält sedan britterna senast fick uttala sig om EU i en folkomröstning 1975 och missnöjespartier som är anti-EU har gått framåt och tvingat premiärministern David Cameron att låta folket uttala sig. Risken för att britterna verkligen röstar för ett utträde är inte högre än 20-25{031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6}. Att risken finns har dock påverkat marknaden. Pundet rasade under vintern men har börjat stärkas på sistone då omröstningen närmar sig och ”stanna kvar” sidan leder i de flesta opinionsundersökningar.

 

Om Storbritannien skulle välja att lämna EU, skulle det kunna ske först 2019. Vinner ”lämna” sidan, behöver inte Storbritannien lämna EU ändå men det som skulle följa är utdragna förhandlingar som skulle skapa makroekonomisk osäkerhet.  Frågan är egentligen inte själva Storbritannien utan EU. Flyktingkrisen testar EU rejält och det sista som behövs är att Storbritannien meddelar utträde. Osäkerheten skulle skapa betydande turbulens på den europeiska kapitalmarknaden under en längre tid, värre än vad Grekland skapade för några år sedan.

 

Sannolikt blir det ett positivt besked i folkomröstningen vilket borde glädja marknaden. Inte nog med att ett positivt besked minskar osäkerheten i Europa, det kan även ge ökad riskaptit generellt vilket kan påverka råvarupriser positivt och ge draghjälp till många tillväxtmarknader. Bidrag från Europa och tillväxtmarknader är precis vad världsekonomin behöver för att tillväxtprognoserna ska börja lyfta igen efter några års kontinuerliga prognosneddragningar.

 

Räkna inte med kraftiga börsuppgångar inför folkomröstningen i Storbritannien men när osäkerheten väl försvinner, kalkylera med en betydande börsuppgång. Det kan bli en bra avslutning på 2016 och bädda för ett bra 2017.

 

 
ads

Tips