januari 18, 2020
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Utfallet i USA avgör fondomplaceringar

 • september 30, 2013
 • Redaktionen

Den amerikanska centralbankschefen Ben Benanke meddelade att Federal Reserve fortsätter at köpa amerikanska stats- och bostadsobligationer för 85 miljarder dollar per månad. Marknaderna hade förväntat sig nedtrappning (tapering) på bortåt 20 miljarder dollar per månad. Detta fick till följd att dollarkursen sjönk mot kronan ned till 6,37, från 6,56 för fjorton dagar sedan. I skrivande stund har dollarn återhämtat sig till 6,43 mot den svenska kronan. Detta i sin tur gav upphov till ett litet rally på börser runt om i världen. Det svenska börsindexet OMX 30 visade en uppgång på 3 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} under september. Marknadsräntan på tioåriga statsobligationer har sjunkit under den senaste fjortondagarsperioden, från 2,64 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} till 2,44 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6}.  Detta innebär att stats- och företagsobligationer har stigit med runt 1 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} under samma tid.

De amerikanska politikerna bråkar om skuldtaket i den federala budgeten. Det är deadline på tisdag, den 1 oktober, troligtvis får vi se någon lösning på hur man kommer runt problemet, annars hotas de amerikanska myndigheterna av att få stänga ner stora delar av sin verksamhet. Tittar man historiskt på sådana här skeenden har det visat sig att USA:s börser backar tills beslut är taget, sedan stiger det under en period framöver. USA:s jobbindex blev bättre än förväntat vid den senaste mätningen, detta påverkade de amerikanska börserna positivt. Det finns skäl att bevaka den nordamerikanska marknaden som har stigit mycket under kort tid. 

Det har inte skett någon förändring i Gynnsams fondportföljer när det gäller val av marknader under september. Vår balanserade fondportfölj har en avkastning på 10,81 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} sedan 1 januari. Vi kommer att avvakta vad som sker med den amerikanska budgeten, ifall USA kommer att höja sitt skuldtak, som idag är 16 700 miljarder dollar, och vad president Barack Obama (demokrat) får kompromissa med i förhandling med det republikanska partiet. Vad som än händer kommer det att påverka alla världens börser i någon riktning. Tills vi vet vad beslutet blir så sitter vi stilla i båten.  

Jan Norne

Fondkrönika presenteras i samarbete med Gynnsam Fond & Försäkring AB.

 
ads

Tips