december 16, 2018
 • facebook
 • twitter
 • googleplus
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Bangkok

Vad är Qtum? Hur skiljer sig denna kryptovaluta från Bitcoin?

 • februari 19, 2018
 • Redaktionen

Framväxten av kryptovalutor har åtföljts av en våg av innovation som har tagit den uppmärksamma sektorn i fokus. Bitcoins modell har replikerats och förbättrats, och andra kryptovalutor har erbjudit sig egna varianter av blockchain.

ads

I takt med med branschens växande popularitet söker fler företag efter sätt att kapitalisera på blockchain. Befintliga lösningar för utveckling har emellertid visat sig ha sina begränsningar. Ethereum är till exempel den mest populära lösningen för blockchain-baserade appar, men de senaste händelserna har visat problem med skalan och hanterar stora nätverksbelastningar.

Med dessa problem i åtanke skapade Singapore-baserade Qtum Foundation sin egen blockchain-lösning – QTUM – Denna lösning utnyttjar den mer stabila bitcoin-kedjan samtidigt som den ger en app-utvecklingsmiljö som är relaterad till de egenskaper som Ethereum för närvarande tillhandahåller. Företaget syftar till att erbjuda företagen en förbättrad smart kontraktsplattform som utökar funktionaliteten tillsammans med en säkrare och transparentare miljö.

Vad är då Qtum?

I sin grundform är Qtum en krypotvaluta som är utformad att förenkla användningen av smarta kontrakt mellan företag och institutioner. Qtum är emellertid mer än bara en kryptovaluta. Stiftelsen skapade även en blockchain-lösning som kombinerar flera aspekter av två stora kryptovalutor- bitcoin och ethereum. Qtum skapades i syfte att underlätta driftskompatibiliteten mellan de två och dra fördel av deras stora fördelar.

Qtum är byggt på en bitcoin core gaffel, men grunden har skapat sin egen hybrid blockchain med hjälp av flera nyckelverktyg. Denna krypovaluta använder emellertid bitcoins kedja på grund av dess enkla och stabila natur, vilket gör det möjligt att bygga vidare på den befintliga tekniken.

På toppen av denna grund använder den ett abstraktionslager som gör att Qtum kan kombinera flera virtuella maskiner som bidrar med olika funktioner. Viktigast bland dessa är Ethereum Virtual Machine, vilket ger Qtum möjligheten att skapa egna smarta kontrakt.

På en mer granulär nivå har varje skikt ett visst syfte. Bitcoin-kedjan erbjuder möjligheten att använda UTXO (Unspent Transaction Outputs) -modellen, en förenklad version av konton som eliminerar den traditionella bankkontonmodellen till förmån för en mer peer-to-peer-orienterad lösning.

Istället för enskilda konton som där olika summa debiteras när en transaktion inträffar skrivs alla transaktioner som bankcheckar. På så sätt måste användarna ange vem beloppet krediteras till, och anledningen till att förenkla det smarta kontraktets skapande. Användarnas “saldon” är då bara summan av alla transaktioner som de kan slutföra.

 

Problemet med UTXO är att Ethereum använder en mer traditionell kontomodell där användarna har saldon som kan debiteras för att slutföra en transaktion. Deras målkonton har samma summa som krediterats. Detta är ett av de större problemen i bitcoin-Ethereum-interoperabilitet, en som Qtum löser med ett kontoabstraktionslager som översätter bitcoins UTXO-utdata till kontodata Ethereum kan tolka.

Ethereum-aspekten är den andra huvuddelen i Qtum, eftersom det möjliggör skapandet av smarta kontrakt och decentraliserade applikationer (dApps). Men genom att kombinera den med bitcoin, drar Qtum på Ethereums attribut för att fokusera sina synpunkter på affärer och institutionell adoption. Allt sagt, Qtums blockchain bygger på stabilitet, driftskompatibilitet och modulär design, vilket bidrar till att bidra till det övergripande värdet.

Qtums värdebyggande förslag till företag

En annan stor skillnad mellan Qtum och dess byggstenar som utgör grunden för plattformen är dess användning av bevis för stavsamsyn över det mer traditionella arbetsbeviset. Proof of Work eller PoW är standarden för bitcoin och bygger på gruvarbetare som validerar transaktioner för att skapa nya block. Systemet var användbart initialt eftersom adoptionshastigheterna var låga och bearbetningen av varje block var relativt lätt.

Problemet med PoW-konsensus är att när kedjorna expanderar och antalet transaktioner ökar blir lösningen av varje block betydligt svårare. Detta manifesterar sig på flera sätt. Det första är att gruvbrytningen, den så kallade ”miningen” tar betydligt längre tid, vilket saktar ner nätets övergripande hastighet och transaktioner. Det andra är det eftersom mining blir exponentiellt mer komplext, krävs bättre datorer och system, liksom stora mängder av energi.

Mining kräver stora mängder el som kostar fiat-valuta, vilket sätter press på kryptovalutavärden. För affärsändamål blir PoW ineffektivt eftersom tusentals transaktioner måste behandlas snabbt och till relativt låga kostnader. Att behöva vänta timmar för att en transaktion ska processas och avslutas innebär att företag förlorar fiat pengar medan de väntar.

PoS-konsensus, å andra sidan, randomiserar skaparen av varje nytt block på kedjan genom att införa en deterministisk algoritm som väljer baserat på rikedom eller en användares insats. Detta tar bort blockbelöningen för gruvarbetare, och behovet av alltmer kostsamma gruvdrift som bitcoin och andra kryptovalutorhar fallit offer för. Ännu viktigare är att all kryptovaluta utvinns när blockchain skapas. Det betyder att det inte finns någon reell belöning utanför transaktionsavgifter, sänkning av kostnader och fördjupning av transaktionshastigheten.

För företag är denna modell att föredra eftersom den tar bort konkurrensbehovet och säkerställer att transaktionsavgifterna är tillräckligt låga för att göra systemet livskraftigt. Dessutom, eftersom det inte finns något behov av gruvdrift, finns det heller inget nedåtriktat tryck på kryptovalutornas värden från gruvarbetare som måste sälja sin egen kryptovaluta för att täcka fiatkostnader som till exempel elräkningen.

Vad är användningsområdet för Qtum?

Qtum Foundation har vinkat sig som en lösning för företag, och erbjuder ett bättre sätt att omfamna blockchain utan de inneboende riskerna och komplikationerna i samband med bitcoin och ethereum, men med alla fördelar. Qtum erbjuder företag flera fördelar gentemot sina föregångare, vilket gör det imponerande användbart i olika situationer.

De mest uppenbara är deras hybrid smarta kontrakt, som tack vare UTXO, är säkrare än Ethereums version. Medan den senare skapade smarta avtal har det skett flera välkända händelser där tekniken har underpresterat och orsakat förluster som kostat miljoner. Istället är bitcoins säkra transaktioner nu användbara med Qtum smarta kontrakt, som erbjuder ett extra skyddslager.

En av de saker som uppskattas mest av Qtum-användare är blockchains förmåga att skapa lätta dApps på nästan vilket datorspråk som helst, i motsats till Ethereums något begränsade bibliotek. Det finns redan i dag flera applikationer byggda på Qtums kedja, inklusive traditionella tjänster som sjukvårdsposter och marknadsföring, liksom mer oortodoxa dApps med fokus på spårbarhet, prediktionsmarknader och upphovsrättsskydd för konstnärer.

Ännu viktigare är att Qtum hoppas kunna attrahera större institutionella aktörer och bli en bro för affärer mellan företag tack vare deras smarta kontraktsdesign. Företagets användning av UTXO och Ethereums smarta kontrakt innebär att det erbjuder ett verkligt tillförlitligt ekosystem för transaktioner, vilket helt och hållet tar bort behovet av mellanhänder samtidigt som kostnaderna för företag reduceras.

Marknadspenetration i den verkliga världen

Qtum har redan tagit sina initiala steg och har redan tecknat avtal med flera viktiga företag som snabbt kan öka sin profil samtidigt som den blir mer tilltalande och arbetar mot att bli en central knutpunkt för blockchainutveckling i framtiden.

Qtum-stiftelsen har redan tecknat ett partnerskapsavtal med Starbucks, även om villkoren inte är helt specificerade. Dessutom har stiftelsen stått i förgrunden med ett samband med Kinas 360 Finance för att skapa ett blockchain forskningslaboratorium för att förbättra systemets underliggande teknik.

Det är fortfarande bara februari 2018, men många experter har Qtum, och kryptovalutan verkar vara redo att uppfylla sin potential. Även om det fortfarande måste attrahera den privata sektorn för att få fart, kan denna virtuella valuta snabbt bli den dominerande go-to för dAP-utvecklingen och erbjuda företagen ett säkrare, effektivare sätt att genomföra transaktioner.

 
ads

Tips