januari 25, 2020
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Välfärdsstaten smälter i alla ändar!

 • augusti 21, 2019
 • Redaktionen

Höga skatter, men i gengäld fri utbildning, och ett i stort sett gratis sjukvårdsystem, en stat som tar hand om sina medborgare med omfattande sociala förmåner, och en polis som garanterar säkerhet i landet – det är det oskrivna avtalet mellan den svenska befolkningen och deras välfärdsstat enligt det nordiska mönstret.

Ett kontrakt som har funnits i decennier och som aldrig har utmanats i princip.

Men sprickorna i den svenska välfärdsstaten blir allt påtagligare, långa väntetider inom sjukvården; Skolor där det råder brist på lärare på grund av oattraktiva arbetsvillkor; Poliser som avslutar tjänsten i ren frustration; Gängbrott som håller hela kvarter i gisslan. Skatterna som är en av de högsta i världen, borde då inte också allt ting i samhället hålla samma världsklass som skattetrycket?

Den svenska välfärdsmodellen

När svenska politiker talar gärna om vår fantastiska hälsovård är frasen “den svenska välfärdsmodellen” nästan obligatorisk. Men alla vi som vid något tillfälle har besökt akuten under en helg med sitt barn, som kanske plötsligt har drabbats av hög feber eller något annat alarmerande vet ju att väntetid för att få träffa en läkare oftast är flera timmar bort. Och för att inte prata om de gravida kvinnorna på landsbygden vars närmaste BB just har stängts, varför de måste köra flera hundra kilometer till ett annat sjukhus som troligtvis redan är överbelastad. Och jag tror inte heller att landets alla cancerpatienter som tvingas vänta i månader för att få sin behandling känner att de tillhör ett samhällssystem i världsklass.

Konflikterna rasar också våldsamt när det gäller skolsystemet. I kommunerna kommer tiotusentals kvalificerade lärare att saknas de närmaste åren. Elever och föräldrar klagar över hög personalomsättning, särskilt när det gäller skolor i mindre attraktiva bostadsområden.

Polisen är under press

I de mest drastiska fallen står polisen inför ett nätverk av kriminella gäng som knappast kan brytas ner i en handvändning. Precis som i utbildningssystemet råder det brist på personal inom polisen eftersom arbetsmiljön inte är särskilt attraktiv, och för att inte tala om de rent ut sagt usla lönerna. “Fler poliser” är den politiska parollen som mer eller mindre samtliga politiska partier ställer sig bakom. Men i verkligheten så sprider sig den gamla gangster viruset från Chicago från ort till ort i vårt avlånga land, där människor skjuts ner på öppen gata.

Världens högsta skatter inte ger världens bästa samhälle.

En gemensam nämnare inom den offentliga sektorn, vare sig det gäller hälsa, utbildning eller polis, är de ekonomiska resurserna som inte längre räcker till. Socialdemokraterna och deras vasaller predikar ständigt om nya skattehöjningar och hoppas att befolkningen som så många gånger tidigare skall ge dem sin välsignelse för den politiken. Men i spåret av den ökade globaliseringen i världen och trycket från antalet nya migranter så kommer ”välfärdsstaten” Sverige att tvingas skära ner sina åtaganden ytterligare inom skola, hälsovård, äldreomsorg osv. Det kan vi vara alldeles säkra på oavsett vad den politiska adeln framhåller i sin propaganda. Vi kan bara konstatera att världens högsta skatter inte ger världens bästa samhälle.

Text är författad av:  Conny Malmqvist 
 
ads

Tips