januari 20, 2020
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Välfärdssystem läcker miljarder varje år

 • december 12, 2019
 • Redaktionen

Varje år betalar det svenska välfärdssystemet felaktigt ut omkring 18 miljarder kronor, enligt Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen. I en debattartikel i DN pekar nu delegationen ut ett antal åtgärder för att stoppa svinnet.

En orsak till att fusket och svinnet är så stort kan vara digitaliseringen och möjligheterna att upptäcka fusk med hjälp av artificiell intelligens och digitalisering behöver enligt delegationen tas tillvara bättre.

Arbetet med styrning och uppföljning av felaktiga betalningar måste samordnas, och ett råd behöver inrättas för att få en helhetssyn på problemen.

Kontinuerliga uppföljningar måste göras, både vad gäller omfattning och orsaker till att pengar betalas ut felaktigt, och det behövs även mer resurser för att upptäcka och utreda fusket.

Källa: TT

 
ads

Tips