augusti 25, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Valutafall ett lyft för exportföretagen

 • oktober 08, 2016
 • Redaktionen
De senaste månaderna har de flesta finansiella marknader varit trendlösa. På valutamarknaden kunde vi under veckan se tendenser som kan vara positiva för börsen.

Det är vanligt att den svenska börsen presterar bra när kronan faller. En stor andel exportföretag gör att vinsterna i kronor ökar när den svenska valutan faller i värde mot viktiga omvärldsvalutor, framför allt euron och den amerikanska dollarn.

 

Just gentemot euron har kronan befunnit sig i en fallande trend sedan i somras och kan vara på väg mot nivåer som inte skådats på flera år. Det bör ge ett vinstlyft för svenska exportföretag under de närmaste kvartalen. Q3-rapporterna men framför allt Q4-rapporterna om trenden håller i sig kommer att visa ett positivt valutabidrag til vinsterna.

 

För att valutaeffekten ska bli så stark som möjligt krävs det att även den amerikanska dollarn sätter fart. Under veckan fick vi en första indikation på att så kan vara fallet. EUR/USD har konsoliderat under de senaste månaderna och ett utbrott åt något håll kan sätta igång en längre trend. Ett utbrott på nedsidan skulle indikera en större försvagning av euron och därmed troligen även den svenska kronan som för närvarande är svagare än euron. Det skulle i sin tur vara oerhört positivt för exportbolagen.

 

I fredags föll EUR/USD till den lägsta nivån på flera veckor och noterades under de två senaste bottnarna från augusti och september. Stängningen för veckan blev dock stark och säljsignalen för EUR/USD blev inte bekräftad. Vänder dock EUR/USD återigen nedåt och etablerar sig under 1,1150 med en viss marginal, får vi en indikation på att en längre nedgång kan vara inledd.

 

Valutatrenden är överlag positiv för den svenska börsen som är en av de mer exportberoende börserna (även om exportens betydelse har minskat under de senaste åren), men det är framför allt exportbolagen som bör få ett lyft. Därför kan det vara värt att göra förändringar i portföljen där man ökar i exportbolag (med undantag för bolag exponerade mot Storbritannien) samt minskar i bolag exponerade mot den svenska marknaden.

 

 

 
ads

Tips