april 26, 2018
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Sydney
 • Delhi
 • Bangkok

Valutamarknaden ger stöd till börsnedgången

Börsen har fallit kraftigt i inledningen av året. Rörelserna på valutamarknaden indikerar att det kan röra sig om mer än en tillfällig korrigering.

Valutamarknaden är världens största finansiella marknad. När rörelserna på valutamarknaden blir större bekräftas betydande kapitalflöden. Aktiemarknaden är liten i jämförelse och därför bör aktörererna på aktiemarknaden uppmärksamma indikationer från den långt större och viktigare valutamarknaden.

Det första valutaparet man vanligtvis tittar på valutamarknaden är EUR/USD som står för den största omsättningen. Rörelserna i paret har varit förhållandevis små och handeln lugn under de senaste veckorna. Noterbart är dock att euron har stärkts något och i samband med nedgångsdagar på aktiemarknaden visat styrka gentemot dollarn. Det är en indikation på att de stora investerarna håller på att omvärdera den amerikanska ekonomin. Det är illavarslande eftersom den amerikanska ekonomin är tillväxtmotorn i världsekonomin. EUR/USD indikerar således fortsatt börsnedgång.

EUR/GBP har också haft en stark utveckling under de senaste veckorna vilket ger en ungefär liknande signal som EUR/USD. Den brittiska ekonomin har varit relativt stark under de senaste åren och att marknaden reagerar sig kraftigt är en indikation på att de stora investerarnas framtidstro till Storbritannien minskar i snabb takt.


Att euron stärks
hade varit helt i sin ordning förutsatt att marknaden hade handlat upp den europeiska valutan på grund av styrka i eurozonen. Det är dock inte anledningen utan helt enkelt att tidigare positioner avyttras, som byggdes upp på grund av tron på vissa ekonomier.


En ännu starkare signal
från valutamarknaden är den nyvunna styrkan i japanska yen. När USD/JPY byter långsiktig trend, tenderar det att vara i tidiga skeden av psykologiska skiften på aktiemarknaden. I samband med trendskiften i valutaparet inleder aktiemarknaden antingen en helt ny längre trend eller så accelererar den gamla. Historiskt har stora trendskiften i paret resulterat i att aktiemarknaden antingen växlar upp tempot i en långsiktig börsuppgång eller att den inleder en björnmarknad. Det senarenämnda förefaller som mer troligt.

Vilket även bekräftas av marknadens totala sågning av två favoritvalutor under en tioårsperiod, AUD och CAD. Mellan 2002 och 2012 var AUD och CAD marknadens favoritvalutor, inte minst på grund av att både den australiensiska och den kanadensiska ekonomin gynnades kraftigt av tillväxten i Kina.

Den svenska kronan har däremot inte visat någon anmärkningsvärd svaghet i turbulensen vilket indikerar att stora investerare fortfarande har förtroende för svensk ekonomi. Det är särskilt starkt med tanke på att Riksbanken har varit öppen i flera månader om planer på valutainterventioner.


Sammanfattningsvis
indikerar valutamarknaden att man gott kan vänta med större långsiktiga positioner i aktiemarknaden. Omslaget i USD/JPY är särskilt illavarslande men även eurons styrka gentemot den amerikanska dollarn indikerar farhågor för att tillväxtmotorn stannar. Köp på aktiemarknaden görs tills vidare bäst med planen att fånga upp kortsiktiga upprekyler och sälja snabbt.

ads
Föregående «
Nästa »

 
 
 
 
 
 
 
 

ads