augusti 4, 2020
 • facebook
 • twitter
 • Väntar på att kurserna hämtas..
ISSN 2003-5926
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Veckans Aktie- Adverty

 • 2019-02-04 12:37
 • Redaktionen

Bolag: Adverty
Lista: NGM (MTF) (ADVT MTF)
Marknadsvärde: Ca 38 MSEK
Analysen skriven av: Anonym Skribent
Kurs vid analystillfälle: 3,05 SEK

Verksamhet
Adverty har utvecklat en plattform för automatiserade annonser i Virtual Reality, Augmented Reality och mobiltelefoner. Med hjälp av plattformen kan företag marknadsföra sig genom nytänkande och icke-påträngande reklam i VR och AR på ett sätt där annonsen integreras med den omgivningen användaren upplever. Adverty kan fånga upp hur mycket en person exponeras för en viss annons genom att mäta vart användarens blick är riktad. På så sätt kan Advertys teknik avgöra om konsumenten har sett annonsen och faktiskt uppmärksammat det, eller om annonsen bara passerat i periferin.

Advertys plattform och unika teknik är något som sedan start har varit under kraftig utveckling och bolaget vill nu expandera för att kunna lansera och marknadsföra sin plattform brett på marknader runtom i världen. De steg som bolaget tagit för att kommersialisera sin produkt har bland annat varit via ett antal samarbeten med företag som Microsoft, The Coca-Cola company och Rovio Entertainment, skaparna av Angry Birds.

Advertys ambition är att bli världsledande inom VR- och AR-annonsering genom tre viktiga strategiska mål.
– Att bygga banbrytande teknik för annonsering i dessa medier som ritar om kartan för hur digital annonsering definieras.
– Att jobba nära branschorgan för att sätta standarder inom VR- och AR-annonsering.
– Att ingå avtal med både annonsörer och utgivare för att tidigt erövra marknadsandelar.

Vd för bolaget, Niklas Bakos, var nyligen på en intervju på C-Talk. Där pratade de om idéen bakom bolaget, strategin för att snabbt få ut produkten på marknaden och framtidsspaning om tech. “Vi står inför ett nytt teknikskifte där VR och AR inom några år kommer att användas lika flitigt som mobiltelefonen. Vi vill bli marknadsledande och stärka vår ledande position genom att patentansöka all vår unika teknik som vi utvecklar”.

Avslutning
Bolaget har växt snabbt sedan det grundades år 2016 i Stockholm. De noterades på NGM under 2018. Potentialen är stark i bolaget då spelindustrin är en växander bransch som bara i Sverige växt från 3,7 miljarder kronor år 2012 till 12,5 miljarder år 2016 enligt studier. Här finns en stor potential att nå miljontals spelare med icke-påträngande reklam i form av produktplacering direkt i spelet, något som man är vana med från filmindustrin.

På senare tid har de skrivit avtal med bland annat Fetch och Mozilla för att marknadsföra Firefox Reality webbläsaren i Virtual Reality. Webbläsare är avsedd för användning i ett VR-headset, den lanserades i september förra året och riktar sig till användare av Virtual Reality. Ordervärdet av avtalet är inte signifikant, däremot utgör avtalet en tydlig bekräftelse på intresset för Advertys nya annonseringsplattform och erbjudande.

Bolaget noterades under årsskiftet och har haft en relativt volatil kursutveckling, Som investerare skulle jag hålla i aktierna under en längre tid än att sitta och tradea de dagligen. I det långa loppet kommer vi kunna se en kursökning. Svårt att säga exakt när dock!

Disclaimer
Sektionen Veckans Aktie på Aktiebladet.se innehåller analyser som är författade av Aktiebladets läsare. Veckans Aktie är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåtet att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans Aktie eller Aktiebladet.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. Analyser i Veckans Aktie berör aldrig några riktkurser för en enskild aktie. Aktiebladet.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans Aktie skickas per e-post till info@raisereach.com

 
ads

Tips