februari 18, 2020
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Veckans aktie – Aino Health (AINO)

 • september 09, 2019
 • Redaktionen

Bolag: Aino Health (AINO)
Lista:  First North Stockholm  
Marknadsvärde:  
Ca 62,4MSEK. 
Analysen skriven av:  Redaktionen 
Kurs vid analystillfälle:
 3,95 SEK

 

Verksamhet

Aino Health är ett svenskt bolag som idag är verksamma inom diverse hälsoarbete. Bolaget arbetar inom hela värdekedjan som berör företagshälsa och tillhörande arbetsmiljö. Aino Health erbjuder företagshälsodata via sina program och företagets kunder återfinns inom en rad olika sektorer. För närvarande drivs verksamhet i Norden och Tyskland med huvudkontor i Stockholm.

 

Nuläge

Under inledningen av året tog Aino Health en affär med ett amerikanskt IT-företag avseende deras verksamhet i Finland. Kontraktet omsluter cirka 28 miljoner svenska kronor och innebär en substantiell påverkan på Aino Healths omsättning, resultat och kassaflöde. Det ekonomiska utfallet kommer att börja intäktsföras från och med det tredje kvartalet och kassaflödet kommer att påverkas positivt från och med det fjärde kvartalet. Bolaget ser ett stort intresse för våra lösningar och tjänster. Med de vunna affärerna och att det ekonomiska utfallet från dessa börjar synas i bolagets resultaträkning från och med det tredje kvartalet gör att jag ser fram mot ett positivt andra halvår 2019.

– Jyrki Eklund , VD Aino Health AB

Under det andra kvartalet har Aino Health haft fortsatt fokus på försäljning, såväl genom direktförsäljning som partnerskap. Dem har skapat förutsättningar för flera nya kunder och partners, och ser att deras partnermodell kommer fungera väl.

Inför andra halvan av 2019 har Aino Health haft ett bra momentum i dess sälj-pipeline, som ser mycket lovande ut. Både i Sverige och Tyskland har Aino Health långt gångna förhandlingar med multinationella företag med fler än 500 000 anställda. Förhandlingarna rör sig framåt på ett positivt sätt, men som alltid är säljcyklerna för den här typen av affärer långa. Bolaget kan ändå se att kassaflödet är signifikant bättre än föregående kvartal.

Ett annat fokusområde Aino Health har är att skapa ett globalt fotavtryck och en stor del av detta är att utforska möjligheten att bygga partnerskap och samarbeten med universitet och andra aktörer inom den akademiska världen.

 

Disclaimer
Sektionen Veckans Aktie på Aktiebladet.se innehåller analyser som är författade av Aktiebladets läsare. Veckans Aktie är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåtet att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans Aktie eller Aktiebladet.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. Analyser i Veckans Aktie berör aldrig några riktkurser för en enskild aktie. Aktiebladet.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans Aktie skickas per e-post till info@raisereach.com

 

 

 
ads

Tips