december 14, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Veckans aktie – Aptahem

 • maj 27, 2019
 • Redaktionen

Bolag: Aptahem  (APTA)
Lista: Spotlight Stock Market
Marknadsvärde: Ca 93. 11 MSEK.
Analysen skriven av: Redaktionen
Kurs vid analystillfälle: 2.11 SEK

Verksamhet

Aptahem AB är ett bioteknikbolag vars huvudsakliga affärsmodell är att prekliniskt och kliniskt utveckla aptamerbaserade behandlingar för livshotande, akuta tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Aptahems verksamhet bygger på en teknologi som skapats utifrån 17 års forskning vid bland annat Lunds universitet, varav 6 år i samarbete med Karolinska Institutet och Smittskyddsinstitutet. Samarbetet ledde till utvecklandet av en ny klass av kemiskt framställda biomolekyler, så kallade aptamerer, med försumbara immuntoxiska bieffekter. Med dessa aptamerer såg forskarna potentiella nya blodproppslösande funktioner på malariaparasitens (i hjärnan) förmåga att bilda blodkoagel, dvs proppar.

Nuläge

Aptahems målsättning är att utveckla nya läkemedel för att behandla akuta livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen.

Aptahem befinner sig just nu i en mycket spännande tid där de beslut som fattas har stor påverkan på Apta-1s och bolagets framtida utveckling. För att närma sig visionen om att bygga en portfölj av starka kandidater för att en dag kunna behandla en lång rad akuta och inflammatoriska tillstånd överväger de i alla situationer vilka beslut som främjar både bolagets närmaste framtid och dess långsiktiga utveckling.

I linje med detta utvärderar vi kontinuerligt olika finansieringsalternativ och meddelade i januari att vi framgent önskar finna mer optimala finansieringslösningar och återkallade då de återstående konvertibler som YA II PN Ltd, en fond representerad av USA-baserade Yorkville Advisors Global, höll i Aptahem. Detta minskade den potentiella utspädningen i aktien och stärkte på så sätt aktieägarvärdet-Mikael Lindstam VD, Aptahem AB

Disclaimer
Sektionen Veckans Aktie på Aktiebladet.se innehåller analyser som är författade av Aktiebladets läsare. Veckans Aktie är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåtet att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans Aktie eller Aktiebladet.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. Analyser i Veckans Aktie berör aldrig några riktkurser för en enskild aktie. Aktiebladet.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans Aktie skickas per e-post till info@raisereach.com

 
ads

Tips