januari 25, 2020
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Veckans aktie – Arctic Minerals

 • augusti 19, 2019
 • Redaktionen

Bolag: Arctic Minerals (ARTCT)
Lista: First North Stockholm
Marknadsvärde: Ca 73 MSEK.
Analysen skriven av: Redaktionen
Kurs vid analystillfälle: 0.76 SEK

Verksamhet

Arctic Minerals är ett prospekterings- och gruvutvecklingsbolag. Största delen av affärsverksamheten återfinns inom prospektering av guld- och kopparfyndighet inom norra Norge. Utöver bedriver bolaget mindre prospekteringsprojekt i Sverige. Arctic Minerals grundades ursprungligen 1999 under Alcaston Diamond Exploration och har tidigare gått under namnet Arctic Gold. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.

Nuläge

 De 8 augusti i år gick bolaget ut med ett pressmeddenade där de gav en uppdatering om prospekteringen efter koppar i Peräpohja skifferbälte i sydvästra finska Lappland. Bolaget informerade i januari 2019 att i fältarbetena under 2018 påträffades koppar på ett antal platser, tillsammans med förhöjda halter av silver och guld. Lovande kopparhalter hade analyserats i prover från både berghällar och ett antal lösblock. Det bästa malmblocket innehöll 5,25% koppar, 0,4 Gram per ton guld och 12 gram per ton silver.

Baserat på dessa lovande resultat 2018 planerade bolagets ledning ett uppföljande prospekterings-program för fältsäsongen 2019. Provtagningen av berghällar och lösblock påbörjades planenligt i mitten av maj och i några valda områden påbörjades en ytnära geokemisk provtagning (moränens A-zon). De första analyserna från geokemiproven har nu erhållits och resultaten är lovande: flera av de första proven håller anomala kopparhalter, ibland också förhöjda bly- och zinkhalter. Prov-tagningen fortsätter till slutet av fältsäsongen och efter det kan kan slutsatser dras om resultaten.

Flera mineraliserade kvartsitblock har också påträffats. Flera av lösblocken innehåller anomala halter av koppar och som en ny observation, i ett lösblock och en häll också bly i form av blyglans.

Resultaten under fältsäsongen hittils under 2019 förstärker bolagets uppfattning att Peräpohja skifferbälte visar stora likheter med det s.k. Kopparbältet i Zambia och representerar ett mycket attraktivt målområde för vidare prospektering.

Peter Walker, styrelseordförande för Arctic Minerals, kommenterar: “Vi är mycket nöjda med resultatet av det fortsatta fältarbetet i Peräpohja denna sommar. De påvisade kopparminerali-seringarna styrker oss i uppfattningen att denna region utgör ett utomordentligt område att hitta kopparförekomster av Zambia-typ (SCC) så vi har en bra motivation att fortsätta prospekteringen.

Den nyligen framgångsrikt genomförda riktade emissionen möjliggör också den planerade kärn-borrningen i Vihanti-området, i det s.k. Brahestad-Ladoga malmbältet i mellersta Finland, efter att de ansökta malmletningstillstånden har godkänts av tillståndsmyndigheten.

 

Disclaimer
Sektionen Veckans Aktie på Aktiebladet.se innehåller analyser som är författade av Aktiebladets läsare. Veckans Aktie är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåtet att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans Aktie eller Aktiebladet.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. Analyser i Veckans Aktie berör aldrig några riktkurser för en enskild aktie. Aktiebladet.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans Aktie skickas per e-post till info@raisereach.com

 

 
ads

Tips