april 2, 2020
 • facebook
 • twitter
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Veckans aktie: Autoliv

 • november 05, 2016
 • Redaktionen
Den gångna veckan har börsen varit extremt svag med nedgångar som vi inte sett sedan den svaga inledningen av året.  Vi lyckades pricka in veckans vinnare bland alla bolag på Large Cap listan, nämligen Unibet som steg 2,49 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} under veckan medan OMXS30 backade 3,65 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6}. Stärkta av denna återhämtning efter en tveksam relativ utveckling av Veckans Aktie under hösten har vi inför veckan valt ytterligare ett Large Cap bolag.

Efter veckans återhämtning för Veckans Aktie som vi skrev ovan så tog vi igen i princip hela det tidigare tappet mot OMXS30 index under den gångna veckan på en lyckad spekulation på att Unibets rapport skulle bli minst lika bra som förväntningarna, vilka enligt aktiens utveckling efter halvårsrapporen i somras var relativt lågt ställda. Rapporten blev mycket riktigt bra och aktien steg under veckan från 80,30 kr till fredagens stängningskurs vid 82,30 kr vilket gav en uppgång på 2,49 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6}. OMXS30 backade samtidigt under veckan med 3,65 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} och sett sedan starten för tio veckor sedan har Veckans aktie backat 0,6 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} medan index har backat 0,4 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6}.

 


Inför den kommande veckan väljer vi ett annat Large Cap bolag nämligen Autoliv som är huvudnoterat på New York Stock Exchange (NYSE) men handlas på Stockholmsbörsen med svenska depåbevis med ticker ALIV SDB.

 

Autoliv är världsledande inom bilsäkerhet och säljer säkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Bolaget har 80 anläggningar och 20 tekniska center i världen med mer än 60 000 anställda i 27 länder. Totala börsvärdet vid aktiekurs 850 kr är 75 miljarder kronor.

 

Autolivs aktieutveckling tillhör de svagaste sedan årets början (nedgång på knappt 21 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6}) där man tidigare under året haft svårt att uppfylla de höga förväntningar som kurserna vid årsskiftet krävde. Trots en bra kvartalsrapport för Q3 förra veckan har inte aktien lyft utan snarare fallit tillbaka ytterligare. Förmodligen är det förseningar inom framtidsområdet Aktiv säkerhet som gjort en del aktörer tveksamma men även givetvis det nuvarande börsklimatet där till exempel amerikanska indexet S&P500 nu fallit nio handelsdagar i rad vilket inte hänt sedan 1990.

Jag ser nu några viktiga anledningar till varför man ska köpa Autoliv inför kommande vecka och sälja på fredag.

Dels är det ju valet i USA där det tolkas som att bättre opinionssiffror för Donald Trump dragit ner börserna men som jag ser det är det framför allt osäkerheten som sänker börsen för osäkerhet är det västa aktörer vet. På onsdag är det inte längre någon osäkerhet och oavsett valutgången tror jag det kommer en stabilisering och en positivare börs.

En annan mer långsiktig anledning till att köpa Autoliv är den störste konkurrenten Takatas problem med sina krockkuddar kommer ge positiv effekt på Autolivs försäljning framöver.

Kortsiktigt så är det kommande utdelning som gör att aktien är intressant inför veckan. Bolaget tillämpar kvartalsutdelning och för närvarande ligger utdelningen på 58 cent vilket motsvarar cirka 5,20 kr. Ofta brukar aktier utvecklas positivt före utdelning och den handlas inklusive utdelning denna vecka ut och vi säljer aktien till slutkursen kommande fredag.

Autoliv aktien har backat 2,3 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} under senaste veckan och stängde i fredags vid 850,00 kr och det blir därmed vår inköpskurs inför veckan.

Skribenten innehar aktier i Autoliv SDB.

 

Veckans Aktie kommer att publiceras varje söndag på www.aktiebladet.se . Den aktie som väljs ut räknas som inköpt till fredagens slutkurs och sedan såld nästföljande fredag till slutkurs. Målet är att vi ska hitta aktier varje vecka på Large Cap eller Mid Cap listan som under veckan utvecklas bättre än OMXS30-index. Urvalet kommer till stor del att baseras på aktier med stigande momentum och bra relativ styrka mot index och som har stigande momentum men undantag från detta kan göras. Målet med veckans aktie är att nå ett bättre resultat än index över tid.