februari 18, 2020
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Veckans aktie – Bambuser

 • september 02, 2019
 • Redaktionen

Bolag: Bambuser (BUSER)
Lista:  First North Stockholm  
Marknadsvärde:
 Ca 31,943 MSEK. 
Analysen skriven av:  Redaktionen 
Kurs vid analystillfälle: 
 0,938 SEK

 

Verksamhet

Bambuser är ett teknikbolag verksamma inom livevideosegment. Användare kopplar upp sig mot bolagets IRS-plattform till en kostnad baserat på nyttjandegrad, där plattformen möjliggör strömning av livevideo från mobiltelefonen till internet. Idag används företagets tjänster främst inom B2B segmentet. Bolaget grundades 2007 och har idag sitt huvudkontor i Stockholm.

 

Nuläge

Bambuser lämnar ett halvår bakom sig som har präglats av fokus på produktutveckling, vilket även inneburit en renodling och förbättring av bolagets nuvarande mjukvaruplattform som medfört positiv respons från både befintliga och nya kunder. Bolagets primära fokus har framförallt varit att, tillsammans med Wellstreet Services och Harbour Front, utveckla Bambusers nya livevideolösning för retail vilket därmed lagt den första grunden för bolagets nya strategi. Stödet för den nya strategin har varit starkt bland Bambusers större aktieägare.

Maryam Ghahremani, VD Bambuser

 

Rörelseresultatet under perioden januari – juni 2019 uppgick till -9 794 (-10 935) KSEK. D​ en minskade förlusten beror främst på en lägre kostnadsmassa. Viss del av kostnadsminskningarna motverkas dock av minskade omsättning. Detta på grund av att försäljningen i slutet på 2017 ändrats till företag istället för som tidigare där bolaget även sålde mot konsument.

Den totala kostnadsmassan exkl avskrivningar har minskat med -15% jämfört med 2018. Merparten av kostnadsbesparingar avser personalkostnader som YoY minskat med -25 % med anledning av interna omstruktureringar under 2018 som nu får effekt.

 

 

Disclaimer 
Sektionen Veckans Aktie på Aktiebladet.se innehåller analyser som är författade av Aktiebladets läsare. Veckans Aktie är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåtet att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans Aktie eller Aktiebladet.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. Analyser i Veckans Aktie berör aldrig några riktkurser för en enskild aktie. Aktiebladet.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans Aktie skickas per e-post till info@raisereach.com

 

 

 
ads

Tips