december 12, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Veckans aktie – BiBBInstruments

 • augusti 12, 2019
 • Redaktionen

Bolag: BiBBInstruments (BIBB )
Lista: Spotlight Stock Market
Marknadsvärde: Ca 139,71 MSEK.
Analysen skriven av: Redaktionen
Kurs vid analystillfälle: 8.90 SEK

Verksamhet

BiBBInstruments utvecklar biopsiinstrument baserat på bolagets egenutvecklade teknologiplattform. Tekniken används huvudsakligen inom specialistsjukvården och kirurgavdelningar vid behandling av olika cancerformer. Produkterna säljs som engångsinstrument med framtagen borrfunktion och används vid stadiet av diagnostisering. Bolaget grundades 2013 och har sitt huvudkontor i Lund.

Nuläge

Försäljningen för helåret 2019 steg med 250 procent till 448 KSEK (128 KSEK). För det fjärde kvartalet ökade försäljningen med 127 procent till 134 KSEK (59 KSEK). Försäljningen avser vårt första nischinstrument EndoDrill® GI Upper och i dagsläget har vi 20 svenska sjukhus som kunder. 

2019 planerar vi att utöka våra försäljningsaktiviteter till referenssjukhus i Skandinavien och Europa. Vi kommer också att synas på en mängd branschkongresser i och utanför Sverige. Dessutom kommer borrnålsinstrumentet EndoDrill® Core Needle att lanseras inom kort vilket betyder nya möjligheter för vårt försäljningsteam. –Fredrik Lindblad VD, BiBBInstruments

Nästa produkt som ska lanseras i Sverige är EndoDrill® Core Needle, som är ett styvt engångsinstrument av typen mellan-/grovnål (core needle). EndoDrill® Core Needle som blev godkänt för CE-märkning i november är ett mångfasetterat biopsiinstrument som kan användas för att ta vävnadsprover i t ex bröst, prostata, lever, lymfkörtlar, lunga, bukspottkörteln, sköldkörteln, skelett och hud- och mjukdelar.

Disclaimer
Sektionen Veckans Aktie på Aktiebladet.se innehåller analyser som är författade av Aktiebladets läsare. Veckans Aktie är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåtet att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans Aktie eller Aktiebladet.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. Analyser i Veckans Aktie berör aldrig några riktkurser för en enskild aktie. Aktiebladet.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans Aktie skickas per e-post till info@raisereach.com

 
ads

Tips