juli 9, 2020
 • facebook
 • twitter
 • Väntar på att kurserna hämtas..
ISSN 2003-5926
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Veckans aktie: Boliden

 • 2016-11-19 23:00
 • Redaktionen
Förra veckan var en positiv vecka på börsen och OMXS30 steg 1,7 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} under veckan. Uppgången var bred med råvarubolag som SSAB och en turn around för HM som draghjälp till att dra upp index. Valet av Veckans Aktie förra veckan var Tele2 B och den steg men bara marginellt med en uppgång på 0,6 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} under veckan. Inför kommande vecka har jag valt ett bolag som utvecklats bra men som laddar för nya uppgångar.

Sammantaget har index under höstens tolv veckor som vi kört Veckans Aktie ackumulerat stigit med 4,6 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} medan Veckans Aktie ligger något efter med en uppgång på 3,2 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6}.
Inför den kommande veckan väljer jag att ta in Boliden som Veckans Aktie. Det är ett metallföretag som är noterat på Stockholmsbörsens Large Cap lista med ticker BOL. Bolagets börsvärde vid dagens kursnivå runt 230 kr är 62,7 miljarder kronor.

Verksamheten består av prospektering, driva gruvor, smältverk och metallåtervinning. De metaller som bolaget fokuserar prospektering på är främst zink, koppar men även nickel, bly, guld och silver.
Bolidens aktie har utvecklats starkt under hela året efter att en botten nåddes i februari då även index bottnade. I februari handlades aktien som lägst till en kurs på 100 kr och har därifrån nu stigit upp över 200 kr. Från början av oktober månad i år och även över Q3 rapporten som kom 20 oktober så har aktien handlats i intervallet 205-210 kr. Aktien gjorde ett ryck uppåt i samband med resultatet av USA valet och steg från området runt 205-210 kr till nuvarande kursnivåer runt 230 kr där aktien nu konsoliderat i en och en halv vecka.
Med tanke på den starka uppgången i aktien sedan botten i februari kan man tycka att Boliden nu borde vara väldigt högt värderat men Q3 rapporten var mycket bra och vinsten per aktie i Q3 blev 4,15 kr under endast det tredje kvartalet.
Nu är vi ju kortsiktiga med bara en veckas tidshorisont och eftersom aktien nu konsoliderat en tid så kan man räkna med en lite större rörelse vid ett utbrott och jag räknar med att utbrottet blir uppåt. Dels på grund av att det är aktiens långsiktiga trend och det är mycket högre sannolikhet att en aktie fortsätter samma trend än att trenden vänder. Dels har aktien nu stöd av Trumpsegern i USA valet som har gynnat US dollarn som stärkts och alla metallpriser handlas i dollar och dels har valet gynnat råvarupriserna där koppar till exempel stigit från ett bedömt snittpris i år på cirka 4800 USD per ton till dagens nivåer på 5500-5600 USD per ton och Zink som egentligen har stigit hela året handlas nu på nivåer över 2500 USD per ton och det är priser som vi inte sett sedan 2010-2011.
Detta sammantaget gör att jag tror Boliden blir ett mycket bra alternativ inför nästa vecka och jag väljer den som Veckans Aktie med en ingångskurs på 229,30 kr vilket var fredagens stängningskurs.


Skribenten innehar inga aktier eller har andra intressen i Boliden.  

Veckans Aktie kommer att publiceras varje söndag på www.aktiebladet.se . Den aktie som väljs ut räknas som inköpt till fredagens slutkurs och sedan såld nästföljande fredag till slutkurs. Målet är att vi ska hitta aktier varje vecka på Large Cap eller Mid Cap listan som under veckan utvecklas bättre än OMXS30-index. Urvalet kommer till stor del att baseras på aktier med stigande momentum och bra relativ styrka mot index och som har stigande momentum men undantag från detta kan göras. Målet med veckans aktie är att nå ett bättre resultat än index över tid.

 
ads

Tips