februari 18, 2020
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Veckans aktie – Bravida Holding (BRAV)

 • september 16, 2019
 • Redaktionen
Bolag: Bravida Holding (BRAV)

Lista:  First North Stockholm  
Marknadsvärde:  
Ca 16 915,94 MSEK. 
Analysen skriven av:  Redaktionen
Kurs vid analystillfälle: 
 83,50 SEK

 

Verksamhet
Bravida Holding är en koncern inriktad mot att erbjuda helhetslösningar inom installation och service för fastigheter. Fokus ligger på att erbjuda tjänster inom el, värme, sanitet och ventilation. Utöver innehar även Bravida specialistkompetens inom brandskydd, kyla, kraft och teknisk fastighetsdrift. Bolaget har idag sitt huvudkontor i Stockholm.

 

Nuläge
Efterfrågan på teknisk service och installationer är fortsatt god på Bravidas marknader. Omsättningen ökade i andra kvartalet och Bravida fortsätter att växa inom service. EBITA-marginalen var lägre jämfört med föregående år på grund av lägre resultat i Norge och Danmark. Orderstocken fortsatte att öka och är på en ny rekordnivå. Den höga förvärvstakten har fortsatt och i kvartalet har sju förvärv slutförts.

Mattias Johansson , VD Bravida Holding

 

Bravidas tillväxt och marknadsposition inom både service och installation fortsätter att stärkas genom förvärv. Under året har vi hittills slutfört tolv förvärv, varav sju i kvartalet, som tillfört en årlig omsättning på närmare 700 MSEK. Förvärven stärker vår lokala marknadsposition, kompletterar vår verksamhet och breddar vårt kunderbjudande.

De senaste fem åren har vi genomfört 70 förvärv som tillfört en omsättning på drygt 6 miljarder kronor med god lönsamhet. Bravida har en fungerande förvärvsmodell som skapar värde för våra aktieägare och min bedömning är att vi kan fortsätta växa genom förvärv även framöver.

 

 

 

Disclaimer
Sektionen Veckans Aktie på Aktiebladet.se innehåller analyser som är författade av Aktiebladets läsare. Veckans Aktie är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåtet att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans Aktie eller Aktiebladet.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. Analyser i Veckans Aktie berör aldrig några riktkurser för en enskild aktie. Aktiebladet.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans Aktie skickas per e-post till info@raisereach.com

 

 

 
ads

Tips