juni 18, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Veckans Aktie – Brighter

 • september 10, 2018
 • admin

Bolag: Brighter AB
Lista:  Nasdaq First North (MTF) (BRIG)
Marknadsvärde: Ca 600 MSEK
Analysen skriven av: Emre Aydin
Kurs vid analystillfälle: 9,45 SEK

 

Verksamheten

Brighter grundades 2007 för att utveckla en metod för att göra det enklare för diabetiker att kontrollera och behandla sin sjukdom. Grundpatentet för detta blev startskottet till själva produktarbetet som i sin tur gick över i en bredare plattform. Patentportföljen har från start alltid varit bredare än bara diabetes, och adresserar behoven hos framtidens läkemedel som inte kan tas oralt utan måste injiceras.
Första produkten och tjänsten i pipen är Actiste tillsammans med ekosystemet The Benefit Loop, en unik allt-i-ett tjänst för förenklad egenvård för diabetiker.

Med Actiste kan man:
Mäta: Både en blodglukosmätare och en lämplig behållare för självkalibrerande testremsor är integrerade i Actiste-enheten.
Injicera: Actiste är den enda injektionsrelaterade produkt som kan logga in den exakta injicerade volymen insulin. Detta är avgörande för kvaliteten i självomsorg. Många diabetiker idag injicerar fel mängd insulin vilket har långsiktiga negativa effekter.
Spara: Med bara en enkel knapptryckning kan användarna se det senaste blodsockervärdet, tiden för en injektion och mängden insulin. Aktiviteter och mål kan också loggas för ännu bättre övervakning och hantering av blodsockervärden.
Dela: Om användaren önskar, kan informationen som lagras av Actiste-enheten delas automatiskt med en annan familjemedlem genom en ”out of the box” inbyggd global mobilanslutning som fungerar globalt.
Analysera: Det användarvänliga gränssnittet ger vårdpersonal en tydlig översikt över historiska blodsockernivåer och insulindoser som hjälper till uppföljning av patientens behandling.
Förenkla: Genom att sammanställa de viktigaste diabetesvårdsfunktionerna i en enda enhet tar Actiste ansvaret från diabetiker för att komma ihåg all utrustning som behövs för daglig vård: insulinpenna, blodprovtagare, blodglukosmätare, testremsor, nålar, lansett och loggbok.

Brighter med Actiste ersätter de traditionella insulinpennorna och blodsockermätarna med en modern tjänst som revolutionerar hela diabetesvården, och riktar sig till de 165 miljoner diabetiker som bör behandlas med insulin men som inte har det nischade behovet av CGM eller insulinpump.
Behovet av en effektivare diabetesvård är stort och snabbt växande i så gott som samtliga världsdelar. Vi ser en mycket stor potential för Actiste och räknar med en aggressiv expansion under de kommande åren.” skriver Truls Sjöstedt i ett VD-brev.
Bolaget förbereder sig för ett listbyte under 2019 och innan det har gjort nya rekryteringar i styrelsen. Den nya ordföranden Barbro Fridén har stor erfarenhet från hälsosektorn där hon bland annat varit Vd för Sahlgrenska i Göteborg samt styrelsemedlem i Apoteket AB, Getinge och Vitrolife. Den nya styrelsemedlemmen Catarina Ihre har arbetat som analytiker på bland annat Deutsche Bank och Nordea och som globalt IR-ansvarig på Lundin Mining, SSAB och Electrolux.

Information från bolaget senaste 12-månadersperioden

Under de senaste åren har bolaget byggt upp sin plattform på ett starkt ekosystem med globala aktörer som Ericsson, Gemalto och Arkessa där de skapar en global och säker uppkopplingslösning som fungerar oavsett vilka lokala teleoperatörer Brighter inleder samarbeten med. Bolaget har sedan tidigare partneravtal med Indonesiens näststörsta mobiloperatör, Indosat Ooredoo, och Thailands ledande mobiloperatör, AIS, som har 100 respektive 40 miljoner abonnenter. För att bredda på försäljningskanaler och nå ut till större institutioner i regionen, bland annat försäkringsbolag och vårdproducenter förhandlar bolaget med sydostasiatiska läkemedelsproducenter och ett flertal lokala aktörer. Förhandlingarna förväntas resultera i minst ett konkret avtal under 2018.
På hemmaplan har bolaget slutat partneravtal med Telia.
I Dubai har Brighter etablerat ett gemensamt bolag med AFAQ Group som är backat av kungafamiljen och tillhör ett nätverk med tillgångar på $2 biljoner. Detta är ett jättestort steg för en liten svensk start-up och go-to-market är mycket enklare då man inte behöver sluta avtal med flera aktörer utan avtalet med AFAQ täcker hela GCC regionen (Saudi Arabien, UAE, Oman, Kuwait, Qatar och Bahrain).
Eftersom enheten håller koll på patientens förbrukning och försörjning av förbrukningsartiklar har bolaget slutit avtal med välkända logistikbolaget Sonat som bidrar i ekosystemet med att hela kedjan av leveranser, lagernivåer och förbrukningsmaterial ska stämma.
Brighters diabeteslösning Actiste vann designvärldens mest prominenta utmärkelse, Red Dot Award för god design, kvalitet och funktionalitet på världens största årliga designtävling vilket är stort kvalitetsstämpel för Actiste. Förutom det har Actiste också varit finalist i Design-S, Sveriges mest prestigefulla designpris och i Serendepity Challange 2018 som ett av nordens hetaste framtidsbolag.

Sammanfattning

Bolaget bedrivs av två veteraner som har upplevt en nedlagd lansering under 2015 på grund av ett undermåligt konsultarbete. Denna händelse var tråkig givetvis både för bolaget och aktieägarna men hjälpte ledningen att växa i sitt entreprenörskap och sedan dess har bolaget gjort om både sin produktstrategi och affärsplan.

Idag befinner bolaget sig i ett väldigt stabilt läge inför en marknadslansering. Off-the-shelf produktstrategin byttes ut mot en abonnemangstjänst vilket kommer generera stickiness hos kunder och skall leda till ett stadigt kapitalflöde i bolaget. Abonnemanget som inkluderar förbrukningsartiklar (teststickor, nålar, lansetter, uppkoppling, byte av Actiste efter 24 mån) kommer säljas genomsnittligt för 60 euro/månad i basform dvs. patienten kan dela sin data bara med närstående. Ett mer omfattande abonnemang skall säljas till upp emot 110 euro/månad om t.ex. datan skall delas med vården. Vill man lägga till andra funktioner som t.ex. coaching etc. stiger prisbilden ännu mer än så. Priserna är mycket konkurrenskraftiga och kan jämföras med konkurrenters produkter som t.ex. flash glukosmätare (13 000 kr/år) och insulinpumpar (40 000 kr/år).

Beroende på vilken region i världen kommer dessa abonnemangskostnader bekostas av vårdsystemet i landet. De som har erfarenhet med svenska landstingssystemet kan undra sig hur det skall gå till med alla upphandlingar etc. Svaret är enkelt: Kommer man utanför Sverige ändras bilden från att förhandla med 21 landsting till att förhandla med bara hälsoministeriet i landet. Vissa av de 14 marknader (se bilden nedan) kommer att penetreras med partner, andra med egen säljstyrka, ytterligare några genom vårdinstitutioner. Tillsammans med AFAQ skall Brighter sälja sin abonnemangstjänst i Gulf-regionen. När det gäller Indonesien pågår en stor satsning där nere genom Indonesia Mampu programmet som är backat av staten för att bekämpa diabetesepidemin och hjälpa miljontals diabetiker. En viktig del av Indonesia Mampus tillvägagångssätt är den privata sektorns deltagande, vilket innebär att programmet väljer de samarbetspartners som är bäst lämpade inom olika sektorer, exempelvis näringslära och mat, teknik och data samt läkemedel och hälsa, där Brighter med sin Actiste ingår som det enda diabeteshjälpmedlet. Sverige är hemmamarknad och naturligtvis en proof-of-concept dvs. försäljning skulle väl behövas någon gång men enligt min uppfattning skall Förenade Arabemiraten vara först i världen för att rulla ut Actiste på marknaden.

De 14 marknader som Brighter definierat är enligt nedanstående tabell. Målvisionen anger uppskattat antal abonnemang av Actiste som är möjligt att uppnås om marknadspenetrationen inom segmentet når 30% inom 5 år från marknadsintroduktion på respektive marknad.

Bolaget är bekvämt med sin finansiering framöver. Enligt finansieringsavtalet med L1 Capital har bolaget redan kallat på 85 MSEK av 100 MSEK. Det kommunicerades nyligen att ledningen och styrelsen skall teckna sina personaloptioner vilket tillför bolaget 29 Mkr. Vid fullt utnyttjande av utestående teckningsoptionerna tillförs bolaget ytterligare 100 MSEK.
Försäljningsarbetet har pågått globalt under senaste året och hittills har bolaget inte kommunicerat när och hur de första leveranserna kommer ske. I min tro kan bolaget presentera första försäljningssiffrorna tätt intill slutliga CE godkännandet. Ang. CE markering av Actiste har bolaget lämnat den tekniska dokumentationen redan i våras och ett godkännande borde vara på plats under hösten enligt min uppskattning. Det är värt att tillägga att Actiste följer 34-36 standarder och det är därför en komplex produkt/tjänst.
Till sist presenterar jag nedan hur även en låg marknadspenetration skulle betyda stora intäkter för bolaget! För de första fyra lanseringsmarknaderna räknar jag med en utrullningstakt på 60 000 sålda Actiste abonnemang (5% i Sverige, 15% i Thailand, 20% i För. Arabemiraten, 60% i Indonesien) inom ett år efter första leveranserna dvs. från hösten 2018 till hösten 2019.

60 000 x 600 kr/mån x 12 = 432 MSEK i omsättning
Räknar med EBIT 30% medför vinst 130 MSEK
22% bolagsskatt medför nettovinst på 101 MSEK

Kapital via konvertibler, optioner: 85 MSEK + 29 MSEK + 100 MSEK = 214 MSEK

Fasta årliga verksamhetskostnader: –53 MSEK

Summa kumulativ: 101 MSEK + 214 MSEK – 53 MSEK = 262 MSEK

Observera att i räkneexemplet har bas abonnemangspriset 60 euro/mån (600 kr/mån) använts men i vissa fall kan abonnemangsintäkter ligga på runt 110 euro/mån (1100 kr/mån) beroende på vilka tilläggstjänster som valts. Detta skall givetvis resultera i en högre riktkurs för aktien.

Resurslänkar

Bolagets Hemsida
Actiste Hemsida
Nyhetsrum hos Cision

Disclaimer
Sektionen Veckans Aktie på Aktiebladet.se innehåller analyser som är författade av Aktiebladets läsare. Veckans Aktie är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåtet att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans Aktie eller Aktiebladet.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. Analyser i Veckans Aktie berör aldrig några riktkurser för en enskild aktie. Aktiebladet.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans Aktie skickas per e-post till info@raisereach.com
 
ads

Tips