mars 29, 2020
 • facebook
 • twitter
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Veckans aktie: Bufab

 • november 27, 2016
 • Redaktionen
Efter en positiv vecka för Veckans Aktie så har vi nu passerat indexutvecklingen för OMXS30 under hösten. Ett stort bidrag kom från förra veckans val av Boliden som steg 6,2 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} under veckan medan index endast steg 1,0 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6}. Sedan höstperioden startade för 13 veckor sedan har Veckans Aktie stigit 9,7 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} medan index under samma tid stigit med 5,6 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6}. Inför kommande vecka har jag valt ett intressant handelsbolag inom industrisektorn.

 

Inför den kommande veckan väljer jag att ta in handelsföretaget Bufab som Veckans Aktie. Det är ett handelsföretag från Värnamo i Småland som erbjuder sina kunder helhetslösningar för inköp, kvalitetssäkring och logistik av så kallade C-parts.

 

C-parts är volymkomponenter i kundernas tillverkningsprocess där varje artikel är av mindre värde men som ändå är viktiga delar för att få till kundens slutprodukt men där själva anskaffningskostnaden för varje komponent kan vara väldigt dyr. Det kan vara till exempel skruvar, muttrar, brickor med mera.

 

Bufab är noterat på Stockholmsbörsens Mid Cap lista med ticker BUFAB. Bolagets börsvärde vid dagens kursnivå drygt 2,9 miljarder kronor. Bolagets omsättning är i samma storleksordning som börsvärdet och bolaget har cirka 940 anställda med verksamhet i 24 länder.

 

Bufabs verksamhet består av två segment, Sverige och International. Sett till fördelningen i det senast rapporterade tredje kvartalet så stod segment Sverige för knappt 33 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} av omsättningen men står för drygt 40 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} av rörelseresultatet. Motsvarande för segment International är följaktligen 67 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} av omsättningen och 60 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} av resultatet. Till stor del beror det lägre resultatet under tredje kvartalet från den internationella delen att resultatet tyngts av valutakostnader och inkuransavdrag.

 

Bolaget visar på god tillväxt där man i år växt cirka 16 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} varav organisk tillväxt cirka 4 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6}. Värderingen sett till PE-tal mellan 10-15 någonstans.

 

Aktien sett ur rent tekniskt perspektiv befinner sig i en bra stigande trend sedan i somras och starten för senaste uppgångsfasen inleddes i samband med Q2 rapporten som kom 19 juli. Aktien har därefter stigit från området 55-60 kr i somras till nuvarande 75-80 kr. Börserna är nu inne i en historiskt stabil period rund månadsskiftet november-december och vi ser inget direkt hot mot den stigande trenden i Bufab och aktien såg i fredags lite starkare ut efter att den nu backat svagt under cirka två veckor.

 

Bufab väljs som Veckans Aktie inför kommande vecka och köps in till fredagens slutkurs vid 76,75 kr.

 

Skribenten innehar inga aktier eller har andra intressen i Bufab.

 

Veckans Aktie kommer att publiceras varje söndag på www.aktiebladet.se . Den aktie som väljs ut räknas som inköpt till fredagens slutkurs och sedan såld nästföljande fredag till slutkurs. Målet är att vi ska hitta aktier varje vecka på Large Cap eller Mid Cap listan som under veckan utvecklas bättre än OMXS30-index. Urvalet kommer till stor del att baseras på aktier med stigande momentum och bra relativ styrka mot index och som har stigande momentum men undantag från detta kan göras. Målet med veckans aktie är att nå ett bättre resultat än index över tid.