juli 7, 2020
 • facebook
 • twitter
 • Väntar på att kurserna hämtas..
ISSN 2003-5926
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Veckans aktie – Combigene

 • 2019-03-18 13:00
 • Redaktionen

Bolag: Combigene (COMBI)
Lista: First North Stockholm
Marknadsvärde: Ca 90,29 MSEK.
Analysen skriven av: Redaktionen
Kurs vid analystillfälle: 1.74 SEK

Verksamhet

CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod.

CombiGenes vision är att utveckla genterapeutiska behandlingsmetoder som kan förbättra livet för miljontals människor världen över.

Nuläge

CombiGene har, genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och modern genteknik, utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan komma epilepsipatienter tillgodo, men metoden kan ha potential att utvecklas så att den även kan användas mot andra sjukdomar i centrala nervsystemet.

CombiGenes affärsidé består i att utveckla nya genterapeutiska metoder för behandling av sjukdomar med större träffsäkerhet, ökad effekt och mindre biverkningar. Bolagets långsiktiga målsättning är att utveckla genterapibaserade behandlingsmetoder för patienter med svåra sjukdomar där det föreligger ett stort medicinskt behov. CG01 riktar sig i första hand till epilepsipatienter som inte till en tillfredställande grad kan hjälpas med befintliga behandlingsmetoder och i andra hand som ett alternativ till samtliga patienter som lider av fokal epilepsi. Under 2018 avser Bolaget att fortsätta processutvecklingen av CG01 tillsammans med CGT Catapult i syfte att under 2019 producera material av den kvalitetsnorm som krävs för att därefter initiera de nödvändiga biodistributions- och toxikologistudierna. Dessa är en förutsättning för att kunna påbörja den kliniska fas l/ll studien.

CombiGene befinner sig nu i en bättre position än någonsin tidigare. Den höga nivån på vår forskning och utveckling och vår kommersiella potential har bekräftats av Horizon 2020 genom vårt Seal of Excellence och, inte minst, genom anslaget om 3,36 miljoner EUR och den genomförda företrädesemissionen.”- Jan Nilsson VD, CombiGene

Disclaimer
Sektionen Veckans Aktie på Aktiebladet.se innehåller analyser som är författade av Aktiebladets läsare. Veckans Aktie är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåtet att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans Aktie eller Aktiebladet.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. Analyser i Veckans Aktie berör aldrig några riktkurser för en enskild aktie. Aktiebladet.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans Aktie skickas per e-post till info@raisereach.com

 
ads

Tips