juli 19, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Veckans Aktie – Cyxone

 • december 03, 2018
 • admin

Bolag: Cyxone
Lista:
Nasdaq First North (MTF) (CYXO)
Marknadsvärde: 
Ca 79 MSEK
Analysen skriven av: 
Mattias Ahlberg
Kurs vid analystillfälle: 2,175 SEK

 

Verksamheten

Cyxone AB är ett kliniskt biomedicinskt bolag med en portfölj av immunomodulerande läkemedel för behandling av autoimmuna sjukdomar som t.ex. multipel skleros (MS) och ledgångsreumatism. Bolagets läkemedelsportfölj bygger på två tekniska pelare i form av orala molekyler och cykolotidbaserade läkemedel som hämmar nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för olika immunsjukdomar. Cyxones teknologier har potentialen att adressera ett ouppfyllt behov genom att ta fram nya effektiva och säkra läkemedel som kan förbättra livskvalitén för de som är drabbade av autoimmuna sjukdomar. Bolaget har två läkemedelskandidater, T20K mot MS i prekliniskt program samt Rabeximod för ledgångsreumatism i klinisk fas II-program.

Bolagets VD är Kjell G Stenberg

 

Information från bolaget senaste 12-månadersperioden

Cyxone genomförde i oktober en företrädesemission som fulltecknades och inbringade drygt 44 MSEK till bolaget.

Bolaget meddelade den 30 oktober att det internationellt renommerade analyshuset First Berlin Equity Research har publicerat en oberoende analysrapport av bolaget.First Berlin Equity Research har beaktat bolagets potential med ett positivt utfall och upprepar sin riktkurs på 13,50 SEK

Den 28 november lämnade bolaget i ett pressmeddelande besked om att de slutfört prekliniskt program för T20K i MS-behandling.

 

Sammanfattning

Då var vi i frimärkesaktier i med-tech igen. Mitt intresse har onekligen växt i takt med djupare studier och lärdomen är väl att det är en väldigt intressant bransch speciellt när studier och tester börjar närma sig sitt slut och självklart faller väl ut, annars är det oftast över. Ska man vara med i med-tech så måste man vara extremt tålmodig om man ska vara med från början. Cyxone genomförde sin IPO i april 2016 och den blev övertecknad med 540 %, kursen var med teckningsoptioner inräknat 5 SEK per aktie och man inbringade 25 MSEK. I oktober i år var det dags igen då kassan började sina och man tog in ytterligare drygt 44 MSEK i en företrädesemission, då till kursen 2,50 SEK per aktie.

Bara i år har de gamla ägarna fått se kursen falla med 80 % och de som var med från första början har även om de deltagit i samtliga emissioner ett inköpspris som är högre än nuvarande kurs. Mycket av fallet är naturligtvis tack vare nyemissionen och utspädningen i oktober.

Nu kan det vara tillfälle för den som suttit på läktaren och ge sig in i matchen, med ett pinfärskt positivt resultat från det prekliniska programmet för T20K och en kurs som är 15 % under emissionskursen i oktober känns det onekligen attraktivt att ta position. Lägg till det att av marknadsvärdet på 79 MSEK så är någonstans omkring 50 MSEK ren kassa, vilket skapar en extremt stabil grund att stå på. Av oktoberemissionen tecknades 50 % av emissionsgaranter som gjort en snabb affär sedan aktierna stämplats ut, enligt uppgift har de aktierna på depåer hos NON och har nettosålt mycket, nu ryktas det om att de aktierna borde vara i det närmaste slut och således kan en resa uppåt börja. Kursen är historiskt låg, med bara 17 öre från lägstanoteringen som också var i samband med nyemissionen alldeles nyligen.

Som synes i utvecklingsportföljen ovan kan utlicensiering av T20K ske redan vid avslutad Fas I-studie och den i sin tur ska enligt planen avslutas i år. Dock har VD släppt information om att det inte är sannolikt att det kommer att hinnas med utan att man siktar på Fas I under 2019. Vad detta i sin tur gör med den sammantagna tidplanen saknas information om.

Jag brukar prata om fallhöjd versus potential och här tycker jag mig ha hittat ett bra case, marknadsvärdet kommer knappast att falla under kassan. Jag tror vi är mycket nära en botten på dagens nivåer medan uppsidan är enorm vid ett genombrott med någon av de två läkemedelskandidaterna.

 

Bolagets hemsida
Investor Relations
Facebookgrupp

 

 

Disclaimer
Sektionen Veckans Aktie på Aktiebladet.se innehåller analyser som är författade av Aktiebladets läsare. Veckans Aktie är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåtet att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans Aktie eller Aktiebladet.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. Analyser i Veckans Aktie berör aldrig några riktkurser för en enskild aktie. Aktiebladet.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans Aktie skickas per e-post till info@raisereach.com

 
ads

Tips